Forside > Boligpolitik, Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, Skat og afgifter > Torpedoen under parcelhusejerne må fjernes nu!

Torpedoen under parcelhusejerne må fjernes nu!

1. december 2008

Torpedoen under parcelhusejerne må fjernes nu!


Også sidste forår blev knapt halvdelen af Folketingets medlemmer majoriserede. Det daværende flertal bestod af nogle nordatlantere, SF og Socialdemokratiet inkl. Erhard Jakobsen (CD). I juni 1973 gennemførte det en lovgivning, som skærpede beskatningen af boligværdierne kraftigt. For mange familier – der bor i eget hus og har sommerhus -, betød det, at de måtte regne med, at de første 500-600 kroners månedlige lønfremgang blot gik til øget husskat.


De nye regler trådte i kraft den 1. januar 1974. Selv om skærpelsen først for alvor vil vise sig, når der selvangives og betales restskat i 1975, er reglerne i øjeblikket en indbygget torpedo i budgetlægningen i hundredtusinder af husstande.


Fremskridtspartiet har siden 6. december 1973 søgt at fjerne truslen. Men gammelpartierne har haft god tid. De huskede deres skæbne ved kommunevalget i 1966, efter, at de havde truffet boligpolitiske aftaler. Derfor har al boliglovgivning skullet træneres til efter 5. marts 1974.


Tiden er oprundet

Nu er kampens tid imidlertid oprundet. Fremskridtspartiet står uændret – her som andetsteds – på, hvad vi sagde til vælgerne forud for folketingsvalget. Bevar lejeværdien i kroner uændret fra 1973-selvangivelsen. Stigende opvarmningsudgifter og forrygende inflation i øvrigt rimeliggør dette standpunkt. Lovmagerne i de andre partier føler imidlertid deres millimeterretfærdighedssans krænket ved Fremskridtspartiets enkle standpunkt. Hvad med dem der har ny- eller tilbygget eller købt hus i 1973 eller 1974? Skal de virkelig nøjes med den gamle lejeværdi?


Fremskridtspartiets svar er ja. De pågældende har været ramt så hårdt af inflation, omkostninger og kurstab samt momsrefusionsophævelse, at det intet gør, at de til gengæld slipper lidt billigere indkomstskattemæssigt.


Dertil kommer, at megen spekuleren undgås, når vi kun har én lejeværdiregel. Lejeværdibeløbet kan trykkes direkte på selvangivelsesblanketterne, før skattemyndighederne udsender dem. Det kan ikke ske, hvis man følger de andre partiers forslag om at dele ejendommene op i fem-seks grupper efter køb og salg og byggearbejder i de senere år.


Administrativ forenkling og overskuelig lovgivning er imidlertid ikke noget, de andre partier i praksis tillægger betydning.


Ejerlejligheder skal ligestilles

Fremskridtspartiet kommer nok også i mindretal ved vort forslag om, at ejerlejligheder i enhver henseende ligestilles skattemæssigt med parcelhuse, også hvad standardfradrag angår. Det er jo simpelthen gammelpartiernes konsekvente linje over for os. Intet forslag fra det nye store parti må vedtages. Så kan partitaktikerne udbasunere, at Fremskridtspartiet ikke kan føre realistisk politik.

Fremskridtspartiet kommer langsomt, men knytter vi næverne og står stædigt sammen, må det vel våres engang.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 2. årgang / 19. marts 1974

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 23. april 2009 kl. 05:36
  2. 28. april 2009 kl. 11:54
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: