Skærpet EU-profil

28. november 2008

Skærpet EU-profil


Fremskridtspartiets folketingsgruppe har besluttet at skærpe EU-profilen og at arbejde langt mere på EU-området. I denne artikel fortæller formanden for folketingsgruppen Kim Behnke om de initiativer, der nu sættes i gang og om partiets holdning til EU – herunder regeringskonferencen.


– EU har indflydelse på stadig større dele af danskernes hverdag. Derfor er det nødvendigt, at Fremskridtspartiet i langt højere grad engagerer sig og er med til at sætte dagsordenen for EU-debatten. Vi ønsker nemlig ikke Folketinget omdannet til et ekspeditionskontor for EU-bureaukraterne i Bruxelles. Derfor er der grund til at være på vagt hele tiden.


Det siger Fremskridtspartiets gruppeformand Kim Behnke som baggrund for, at folketingsgruppen har besluttet at stramme EU-profilen og gøre betydeligt mere ud af EU-politikken.


– Dette her handler ikke kun om flæskepriser. Det drejer sig om, at nogle af al magt arbejder for indførelsen af den politiske union. Det er Fremskridtspartiet modstander af. Vi ønsker ikke unionsprojektet. Derfor anbefalede vi også vælgerne at stemme nej både i 1992 og året efter, siger Kim Behnke.


– Fremskridtspartiet er tilhænger af EF med det indre marked. Det skulle man hellere bruge kræfterne på at få gennemført end hele tiden at igangsætte nye EU-projekter. Derfor arbejder Fremskridtspartiet også på, at regeringskonferencen skal bruges til at få rullet Unionen tilbage. Konferencen skal ikke bruges til at styrke Unionen, men til at stoppe den.


Derfor vil Fremskridtspartiet også anbefale den danske befolkning at stemme nej ved en kommende folkeafstemning, hvis ikke Unionen er rullet tilbage. Uanset resultatet af regeringskonferencen skal vi have en folkeafstemning i Danmark.


De danske forbehold

Kim Behnke understreger, at der ikke skal pilles ved de danske forbehold. Han tilføjer, at Fremskridtspartiet var imod forbeholdene, fordi andre EU-lande derved fik lejlighed til at gennemføre Unionen.


– Det betyder, at hvis de andre EU-lande – efter en folkeafstemning i Danmark, hvor der stemmes nej – alligevel vælger, at gennemføre Unionen, så vil Fremskridtspartiet anbefale en dansk udmeldelse af EU, siger Kim Behnke.


Der hviler et enormt ansvar på Fremskridtspartiet i denne sag. Vi var med til at sikre det danske nej i 1992. Derfor har vi også en pligt til at gøre alt, hvad der er menneskeligt muligt for at sikre et nyt dansk nej til Unionen, således at alle lande forhindres i at gå videre med projektet. Det handler nemlig ikke om at sikre nye danske forbehold og så ellers sidde og se på, at andre EU-lande går videre.


Vi skal bremse den udvikling. Derfor skal Danmark også kæmpe for bevarelsen af vetoretten. Hvis områder som f.eks. forsvar, udenrigspolitik og retspolitik skal bestemmes ved flertalsafgørelser, er der på helt centrale områder rokket gevaldigt ved Danmarks status som selvstændig nation. Det vil Fremskridtspartiet kæmpe imod sker.


Krav til nye EU-lande

På baggrund af planerne om at optage nogle af de tidligere kommunistiske lande i EU siger Kim Behnke:

– Fremskridtspartiet vil ikke have nye lande med i EU, før alle strukturfondene er nedlagt eller i det mindste under afvikling. Ansøgerlandene skal desuden selv løfte sig op på EU´s økonomiske niveau, inden de kan blive medlemmer. Ansøgerlandene kan i perioden frem til medlemskab tilbydes en frihandelsaftale, som f.eks. Norge har det. De kan også tilbydes aftaler om kriminalitetsbekæmpelse m.v., men det skal være på et mellemstatsligt niveau.


Der skal ingen tvivl være om, at Fremskridtspartiet er et unionsmodstanderparti. Vi er også modstandere af, at EU-samarbejdet skal omfatte socialpolitik og arbejdsmarkedsforhold. EU skal ikke blande sig i de danske overenskomster. De skal fortsat afgøres af danske lønmodtagere og arbejdsgivere.


Et synligt tegn på at Fremskridtspartiet nu opprioriterer EU-politikken vil være, at partiets politiske leder – Kirsten Jacobsen , vil engagerer sig langt stærkere på området. Fremskridtspartiet havde også i april en stor anti-unionsannonce i ungdomsbladet Chili, og der vil senere komme annoncer, der fortæller om partiets unionsmodstand i dagbladene.


Fremskridtspartiet vil kæmpe imod at EU – via salamimetoden – til sidst bestemmer over alt i Danmark. Der er nok af partier, der ønsker, at befolkningen mister overblikket og misinformeres om EU. Det skal der gøres op med.


Fremskridtspartiet vil arbejde for, at vikingeblodet igen kommer til at boble i danskerne, fastslår Kim Behnke.


Kim Behnke og

Rex

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 25. årgang / maj 1997

Reklamer
%d bloggers like this: