Schlüter løj for åben Tv-skærm

28. november 2008

Schlüter løj for åben Tv-skærm

Statsministeren påstod de konservative i Folketinget var modstandere af og advarede imod flygtningeloven

– men sandheden er en helt anden.

Vi har hele tiden været imod udlændingeloven, og justitsministeren advarede i Folketinget mod vedtagelsen…

Sådan stod Det konservatives Folkepartis formand – landets statsminister, Poul Schlüter – og sagde på sit partis landsrådsmøde i Falkoner Centret i forrige uge. Og via DR-monopolets villige fjernsyn blev denne lodrette løgn rundkastet til de undrende seere i det ganske land. Og Schlüters forsikring var en direkte usandhed.

Med Folketingets forhandlinger som kilde, har FREMSKRIDT med citater for længst dokumenteret, hvorledes samtlige partier i Folketinget – bortset fra Fremskridtspartiet – ved både 2. og 3. behandling af udlændingeloven i 1983 roste såvel lovens ånd som bogstav.

Og her var hverken Det konservative Folkepartis ordfører Hagen Hagensen eller den konservative justitsminister Erik Ninn Hansen nogen undtagelse. Og alle stemte de for udlændingelovens vedtagelse!

Det samme gentog sig i forbindelse med de yderligere stramninger, der blev vedtaget i dette forår.

Døm selv

For at der ikke skal herske blot den mindste tvivl om, hvem der taler sandhed, og hvem der farer med løgn i denne vigtige sag – FREMSKRIDT eller Schlüter -, gengives her nok engang citater fra Det konservative Folkepartis ordfører Hagen Hagensens og justitsminister Erik Ninn Hansens indlæg ved debatterne i Folketinget.

Og døm så selv:

Hagen Hagensen: “Det konservative Folkeparti indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag og vil i konsekvens heraf stemme imod stort set alle de øvrige ændringsforslag…

Det har været nævnt, at lovforslaget kunne udsættes til videre bearbejdelse i næste folketingssamling. Jeg finder imidlertid, at det trænger sig på, at vi får skabt retssikkerhed i fornødent omfang på udlændingeområdet.

Retsklarhed er det først fornødne. Justitsministerens lovforslag med de nu af ham fremsatte ændringsforslag vil give retsklarhed med rimelig hensyntagen til en retssikkerhed for udlændinge, der fuldt ud opfylder, hvad Danmark som retsstat kan yde udlændingene…

Jeg finder, at lovforslaget med justitsministerens ændringsforslag vil kunne give en forsvarlig udlændingelov. De hensyn vi med rette skal tage over for dem, der kommer hertil, tilgodeser vi ved en sådan lovgivning, men der må kræves, at de faktisk ønsker at blive her en tid har en varig tilknytning til landet, og hvis de ønsker at opretholde visse former for deres egen kultur og levevis, må det også i nogen grad afspejle sig i den lovgivning, vi gennemfører”.

Ninn-Hansen begejstret

Justitsminister Erik Ninn-Hansen:

Vi har i loven indført regler om familiesammenføring, sådan at man opfylder det ønske, der blev påpeget om større sikkerhed på dette område.

Der er sket væsentlige forbedringer på flygtningeområdet som også fremhævet af fru Lise Østergaard (A), med de forslag, der er stillet. Jeg betragter det som noget meget væsentligt, at Danmark for at opfylde sine humane forpligtelser stiller sig velvilligt over for flygtningene, giver dem mulighed for at være her i landet og blive behandlet rimeligt og rigtigt, og det mener jeg ikke mindst efter det af mig stillede ændringsforslag, at man må sige opfyldes fuldt ud.

En større flygtningekvota end den vi har i dag, synes jeg også er noget af det, der kunne være genstand for en positiv drøftelse.

Hagen Hagensen indledte tredjebehandlingen:

Det er lykkedes at få bøjet sig mod hinanden på en sådan måde, at vi nu om et øjeblik får en udlændingelov, som jeg tror vil have både retsklarhed og retsbeskyttelse i det omfang, der kan være grund til at have det over for dem, der kommer til vores land, navnlig dem, der ønsker varigt at være her. Jeg vil blot sige, at det er en god ting, at så mange har kunnet slutte sig sammen om at få en udlændingelov med et indhold som den, der nu kommer til verden. Jeg tror egentlig, at det vil vise sig, at man kan leve med den. Både de der kommer her til landet og de, der bor her i landet og hører til her.

Ninn takkede Folketinget

Erik Ninn-Hansen:

Der var nok ikke mange, der havde ventet, at vi skulle slutte behandlingen af dette lovforslag så harmonisk, som det bliver tilfældet…

Ingen havde ventet det efter den debat, der har været i det sidste halve år, en debat, der har været skarp og hård, undertiden særdeles følelsesladet, med anvendelse af betegnelser, som man heldigvis ikke altid ser i den politiske debat, ubehageligt til tider har noget af debatten været. Men alligevel er det lykkedes, og det er selvfølgelig tilfredsstillende for den minister, der fremsætter lovforslaget, at man kan ende så harmonisk…

Vi betragter det stadigvæk som en af vore hovedopgaver i justitsministeriet at behandle disse spørgsmål vedrørende udlændinge på en rimelig og retfærdig måde, og derfor vil jeg også gerne takke Folketinget, fordi man mener, at denne lovgivning fortsat skal varetages af justitsministeriet.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 31 / 13. årgang / 13. september 1985

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 24. december 2008 kl. 12:48
 2. 9. april 2009 kl. 06:26
 3. 12. april 2009 kl. 17:00
 4. 12. april 2009 kl. 17:03
 5. 12. april 2009 kl. 17:38
 6. 13. april 2009 kl. 07:46
 7. 13. april 2009 kl. 11:29
 8. 13. april 2009 kl. 11:42
 9. 13. april 2009 kl. 11:42
 10. 13. april 2009 kl. 11:56
 11. 13. april 2009 kl. 12:03
 12. 13. april 2009 kl. 12:18
 13. 14. april 2009 kl. 05:50
 14. 14. april 2009 kl. 12:32
 15. 15. april 2009 kl. 14:01
 16. 17. april 2009 kl. 08:57
 17. 17. april 2009 kl. 12:28
 18. 17. april 2009 kl. 16:55
 19. 18. april 2009 kl. 05:56
 20. 28. april 2009 kl. 12:04
 21. 24. august 2009 kl. 13:58
 22. 10. september 2009 kl. 06:36
 23. 4. oktober 2009 kl. 12:39
 24. 6. juni 2010 kl. 04:06
 25. 28. juni 2010 kl. 04:38
 26. 14. marts 2013 kl. 05:02
 27. 14. marts 2013 kl. 06:05
 28. 14. marts 2013 kl. 08:47
 29. 14. marts 2013 kl. 11:39
 30. 14. marts 2013 kl. 13:52
 31. 14. marts 2013 kl. 14:05
 32. 15. marts 2013 kl. 06:08
 33. 17. marts 2013 kl. 05:25
 34. 17. marts 2013 kl. 06:04
 35. 17. marts 2013 kl. 06:56
 36. 17. marts 2013 kl. 07:18
 37. 18. marts 2013 kl. 07:08
 38. 19. marts 2013 kl. 05:26
 39. 19. marts 2013 kl. 08:14
 40. 19. marts 2013 kl. 08:22
 41. 19. marts 2013 kl. 08:40
 42. 19. marts 2013 kl. 09:30
 43. 19. marts 2013 kl. 09:47
 44. 19. marts 2013 kl. 09:57
 45. 20. marts 2013 kl. 07:23
 46. 20. marts 2013 kl. 07:28
 47. 20. marts 2013 kl. 07:34
 48. 20. marts 2013 kl. 07:54
 49. 21. marts 2013 kl. 13:45
 50. 22. marts 2013 kl. 06:01
 51. 22. marts 2013 kl. 08:35
 52. 23. marts 2013 kl. 08:51
 53. 23. marts 2013 kl. 10:03
 54. 24. marts 2013 kl. 06:54
 55. 24. marts 2013 kl. 08:18
 56. 25. marts 2013 kl. 06:49
 57. 25. marts 2013 kl. 07:02
 58. 25. marts 2013 kl. 07:11
 59. 25. marts 2013 kl. 08:06
 60. 25. marts 2013 kl. 08:14
 61. 25. marts 2013 kl. 08:19
 62. 25. marts 2013 kl. 10:42
 63. 25. marts 2013 kl. 10:59
 64. 26. marts 2013 kl. 05:19
 65. 26. marts 2013 kl. 07:21
 66. 11. april 2013 kl. 06:05
 67. 18. april 2013 kl. 07:51
 68. 24. juni 2013 kl. 08:31
 69. 4. juli 2013 kl. 07:03
 70. 27. august 2013 kl. 07:41
 71. 31. august 2013 kl. 05:05
 72. 1. september 2013 kl. 14:08
 73. 4. september 2013 kl. 05:55
 74. 5. september 2013 kl. 06:48
 75. 6. september 2013 kl. 03:41
 76. 8. september 2013 kl. 04:19
 77. 11. september 2013 kl. 07:33
 78. 13. september 2013 kl. 10:35
 79. 3. oktober 2013 kl. 07:56
 80. 8. oktober 2013 kl. 06:45
 81. 14. oktober 2013 kl. 10:45
 82. 15. oktober 2013 kl. 08:34
 83. 25. oktober 2013 kl. 05:45
 84. 25. oktober 2013 kl. 06:24
 85. 25. oktober 2013 kl. 07:00
 86. 26. oktober 2013 kl. 08:23
 87. 27. oktober 2013 kl. 08:14
 88. 28. oktober 2013 kl. 05:13
 89. 28. oktober 2013 kl. 08:03
 90. 10. november 2013 kl. 07:20
 91. 15. november 2013 kl. 05:55
 92. 15. november 2013 kl. 08:22
 93. 1. december 2013 kl. 10:40
 94. 6. december 2013 kl. 07:43
 95. 16. december 2013 kl. 09:13
 96. 18. december 2013 kl. 12:54
 97. 17. maj 2015 kl. 09:12
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: