Aukens kulstop

27. november 2008

Aukens kulstop

 

Svend Aukens stop for bygning af nye kulværker i Danmark giver vores samfund en lang række problemer og helt unødvendige udgifter. Selvom miljøministeren hele tiden omtaler Danmark som det helt store miljøsvin, så er det en helt urimelig anklage. Vores elværker har i årtier sørget for at udvikle kraftværker, som forurener mindre og mindre. Med udnyttelsen af kølevandet fra elproduktionen til fjernvarme kommer vi helt op på at udnytte energien i brændslerne med 95 pct. Vores kraftværker renser røgen for svovl, kulpartikler og kvælstof. Vi kan godt være vores el-produktion bekendt. Svend Auken har imidlertid en helt anden plan: Der skal afsættes mere naturgas i Danmark, så den enorme gæld i projektet kan nedbringes. Da det kniber med at få flere private kunder med, så må kraftværkerne “tvinges” til at aftage mere naturgas.

 

Svend Auken har derfor indført forbud mod opførelse af flere kraftværksenheder, der bruger kul. Det kommer til at koste de danske el-forbrugere dyrere strøm, når vi ikke kan anvende de billige kul, men derimod skal anvende den dyre naturgas.

 

Derudover så mister dansk industri og danske elværker en mulighed for at få afprøvet nye teknologier. I Avedøre skulle et nyt multibrændselsværk have været afprøvet. Det stoppede Svend Auken. I Århus skulle et såkaldt fluid-bed system have været afprøvet (her anvendes 75 pct. biomasse og bare 25 pct. kul) men de fik også nej fra ministeren. Mulighederne for at eksportere disse miljøvenlige anlæg til udlandet er meget små, når industri og elværker ikke kan få teknikken afprøvet her i landet.

 

I 70´erne begik Danmark den fejl, at vi var afhængige af olien. Vi er ved at begå samme fejl med afhængighed af naturgassen. Vores egen reserver i Nordsøen rækker nemlig kun 15-20 år. Der er i øvrigt et paradoks i vores energilovgivning. En minister skal altid spørge i Folketingets Energiudvalg, inden han må give tilladelser til nye projekter. Ministeren kan derimod – uden Folketingets medvirken – give afslag på ansøgninger. Et magtmiddel Svend Auken har misbrugt adskillige gange. Jeg håber rigtigt mange vil rejse sig i protest mod kulstoppet, der er usagligt.

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 25. årgang / maj 1997

Reklamer
%d bloggers like this: