Skyggekabinet

26. november 2008

Skyggekabinet

Mogens Glistrup opfordrer til samarbejde med Venstre og Konservative.

Anker Jørgensen har regeret i 6 år ud i en køre. Mere end nok til at dokumentere, at det nuværende Socialdemokrati ikke magter at løse det nuværende samfunds problemer.

Det bevises af stigningen i arbejdsløsheden, valutagæld, skatteplyndring, statsunderskud, rente, tvangsauktioner og konkurser. Ene om præcist at udmønte en brugelig redningsplan har været – og er – Fremskridtspartiet.

Derfor vil en ren Z-regering være fornuftens valg. Desværre ligger imidlertid stemmetallene sådan, at vi må have Venstre og Konservative (C) med for at få den nødvendige styrke i Folketinget.

Fanatiske tilhængere af Venstre og Konservative fortrænger, at det er deres partiers fejl og slattenhed, som har sikret Anker Jørgensen magten så længe. Gennem august- og septemberforliget. SV-katastroferegering o.s.v. Kun ved Venstres eller Konservatives deltagelse heri er sikret flertal for den politik, som har ødelagt så meget igennem de seks år. Derfor haster det med at få formet et ZVK-alternativ og få det gjort effektivt og arbejdsdygtigt.

Kendsgerningernes hårde kontante tale er, at intet af de tre partier kan undværes i samarbejdet, når det skal have tilstrækkelig vælgeropbakning til at kunne klare de svære opgaver. Ret beset har Anker Jørgensens eneste succes været, at han har forstået at forskrække Venstre og Konservative fra ar samarbejde med Fremskridtspartiets parti. Alene ved denne del og hersk-linie har socialdemokraterne holdt sig ved magten. Den har skræmt vælgerne væk fra de tre partier, fordi de ikke er fremstået som den i et demokratisk nødvendige anden mulighed.

Danmark har ikke råd til at fortsætte med denne uskik. Dannede ZVK allerede i indeværende kvartal et skyggekabinet, kunne autoriserede talsmænd dag efter dag i alle opståede sager afsløre de socialdemokratiske ministres umulighed og anvise vejen væk fra afgrundskatastrofen, som er Danmark vis, hvis fine VK-fornemmelser fortsat får lov at splitte landet. For en skyggeminister kan udtrykke sig på alle tre partiers vegne, må de allerede nu udforme et fælles regeringsprogram.

Det vil kræve ca. 14 dages intenst samvær mellem repræsentanter for de tre partier. I den nuværende trøstesløse situation på Christiansborg vil de tre partiers ledere utvivlsomt gøre bedst gavn for befolkningen ved snarest at drage til et sådan fællesmøde.

Og så er det bedøvende ligegyldigt med partitaktik, personlige antipartier og andre udenværker. I Danmark 1981 er det altdominerende generelt at lette omkostningerne i betalingserhvervene så meget, at de bliver tilstrækkeligt internationalt konkurrencedygtige til, at udlandsgælden kan tilbagebetales ved salg af varer, til hvis produktion beskæftiges bl.a. også de nu arbejdsløse og de, der bliver frigjort som følge af den stærke slankekur, som er absolut nødvendig for den offentlige sektor.

Partierne har ingen berettigelse i sig selv. Deres eneste livsberettigelse er at lægge fremtidens levevilkår bedst muligt til rette for menigmand i Danmark.

Og her er fakta altså, at den nuværende regering ikke duer og at der kun er én mulighed for at få tilvejebragt en tilstrækkelig stærk ny. Ingen kan tvinge de tre partier til at elske hinanden. Men situationen – hensynet til landets tarv – tvinger de tre partier til at indgå i et altomfattende, målrettet og indbyrdes tillidsfuldt samarbejde.

Skal der sluges kameler, så lad os sluge kameler.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 9. årgang  / 27. februar 1981

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 11. august 2013 kl. 07:01
  2. 14. september 2013 kl. 05:02
  3. 14. september 2013 kl. 09:01
  4. 13. november 2013 kl. 06:32
  5. 28. august 2014 kl. 07:07
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: