Venstre stemmer socialdemokratisk

22. november 2008
Venstre stemmer socialdemokratisk
 
I en leder hævder Erling Brøndum, at Fremskridtspartiet holder sig selv uden for Christiansborg-samarbejde. Det er lodret usandt! Vi gør alt for at komme ind i samarbejde vel vidende, at vi indtil videre kun har en fjerdedel af et flertal, og derfor må indstille os på at bøje os de tre fjerdedele af vejen for at nå et resultat

Et af problemerne er imidlertid avisernes positivt løgnagtige oplysninger om os. Den nævnte leders to eksempler er blot en illustration blandt mange.

Fremskridtspartiet har fremsat nøjagtig det samme forslag om nedsættelse af amtsgrundskylden, som vi var lige ved at få vedtaget sidste år (stemmerne stod 88 mod 88). Det er derfor nedslående, at Brøndum bruger sit lokale pressemonopol på at påstå, at Fremskridtspartiet optræder i den sag “som en snurrende karrusel”.

fiskeriområdet er der uenighed mellem Venstre, der vil have mere statsregereri og Fremskridtspartiet, der anser en mere liberal løsning for sagligt rigtig. Vi finder, at Venstres vej eventyrer dansk fiskerierhvervs muligheder i konkurrencen med andre nationer, der har narret den danske stat til at rationere vort fiskeri, så der bliver så meget desto mere at fange for russerne m.fl. Den socialdemokratiske ministers handlinger er ikke dikteret af internationale forpligtelser, men af Socialdemokratiets sædvanlige trang til at bringe erhvervene under offentlig styring. At Fremskridtspartiet – modsat Venstre – er i opposition hertil, kan ikke med rimelighed kaldes “en politik uden alvor i”.

Nej, problemet er her, som andetsteds, at vælge mellem Socialdemokratiets krav om øget offentlig regulering, højere skattetryk og flere restriktioner eller Fremskridtspartiets modsatte politik. Venstres valg har desværre hidtil været socialdemokratvejen, således at en stemme i januar på Hartling (V) har vist sig i praksis at være en stemme på Anker Jørgensen og Eva Gredal (A).

Måtte Venstre snart ombesinde sig, for så vil der være flertal mod socialdemokratforryktheden.

Fremskridtspartiets linje har til stadighed været konsekvent, fast og alvorlig. Det vil den vedblive med at være. Det er dybt nedslående, at en begavet og ellers nobel redaktør som Erling Brøndum af venstrepartiegoistiske grunde kun har to strenge på sin monopolbladsbue overfor Fremskridtspartiet: Løgn eller fortielse.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 22 / 3. årgang / december 1975

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 23. juli 2013 kl. 09:29
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: