Forside > Økonomi, Folkestyre/demokrati, Mogens Glistrup > Klatteriet med skattepengene

Klatteriet med skattepengene

18. november 2008

Klatteriet med skattepengene


Til politikernes hverdag hører at blive bestormet af grupper, der med glødende begejstring kæmper for deres ideer og projekter. De mangler bare lige nogle pengebeløb, som sammenlignet med de offentlige budgetters astronomiske tal – virker forsvindende små.


Ebba Strange (SF), Arne Melchior (CD) og lignende gammelpolitikere siger automatisk ja med valgflæskskummende læber. De, der er optaget af sagen, bruger jo deres kryds på ja-sigerne. Mens de, som har nogen interesse for opgaven, skubbes væk fra de partier, der stemmer imod merbevillingen. Og andre skatteydere reagerer ikke på valgdagen over, hvordan en promille-brøkdel af deres skattepenge forvaltes. De andre partiers analyser resulterer derfor i, at de skal være imødekommende. For dem tæller store stemmetal på førstkommende valgdag mest. Mens Fremskridtsfolk alene bør besjæles af, hvilken afgørelse, der på længere sigt er mest samfundsgavnlig.


Og her siger den almindelige erfaring, at har man først givet et foretagende en lillefinger, koster det ofte mere og mere. Blandt andet fordi andre pressionsfolk dukker op og siger: Når den og den gruppe får tilskud, skal vi også have.


Skal tilskuddene have nogen som helst positiv virkning, må man holde ud med projektet måned efter måned. Og her afløses den oprindelige ildhu ofte af, at det hele er for kummerligt – materielt og moralsk – til at løse den opgave, som skulle klares.


Endnu nogle skatteydermillioner er fordampet nytteløst, ville være en hyppigt hørt konklusion, hvis mediernes folk valgte det perspektiv på deres servering for publikum. Men det gør de røde lejesvende ikke.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 25 / 12. årgang / 29. juli 1984

Reklamer
%d bloggers like this: