Nu kommer skattereform-skaderne

13. november 2008

Nu kommer skattereform-skaderne

Da skattereformen var til afsluttende behandling i Folketinget, sagde skatteministeren (Anders Fogh Rasmussen, V, red.) blandt andet:

“Da regeringen (VC, CD og KrF, red.) den 7. december 1987 fremlagde sit oplæg til en skattereform, håbede vi, at vi kunne få så meget igennem i skattereformen og få så få afvigelser i det endelige resultat.

Når det er lykkedes, skyldes det først og fremmest et ganske fortrinligt samarbejde mellem de seks partier, der har gennemført drøftelserne.

Først og fremmest vinder det samfund, som for øjeblikket lider under, at borgerne gældsætter sig ud over alle grænser til mere eller mindre rimeligt forbrug derved, at man har opbygget et skattesystem, der giver større opsparing, og som også er mere retfærdigt”.

Ove Jensen replicerede:

“Firkløveregeringen har været et villigt redskab i Socialdemokratiets hænder. Socialdemokratiet har taget godt for sig af retterne. De har i deres godt 3-årige oppositionsperiode overtalt en borgerlig regering til at gennemføre skatteforhøjelser af en størrelsesorden, der svarer til, hvad de i bedste fald kunne have gennemført i en 20-årig periode, hvis de selv havde haft regeringsmagten.

En realrenteafgift i milliardklassen, en forhøjelse af selskabsskatten med 25 %, en bunden opsparing på 1.600 millioner kr., en energiafgift i december på over 3.000 millioner kr., en påskepakke med 10 – 11.000 millioner kr., stigende ejendomsskatter samt en stærkt stigende indkomstskat hvert eneste år under denne regering.

Da firkløverregeringen tiltrådte i 1982, var det samlede skattetryk på 44,4 %. Det var et alt for højt skattetryk. Men firkløverregeringen er gået skatteforhøjelsens vej. Skattetrykket er under firkløverregeringen steget fra 44,4 % til 51,2 % her i 1987.

Indtil dato havde VKR-regeringen (1968-71, red) rekorden i stigende skattetryk, men VKR-regeringen var jo rene amatører i skattestigninger sammenlignet med denne regering.

Nej, nu har vi fået en regering, der sammen med Socialdemokratiet virkelig forstår kunsten at få gennemført skatteforhøjelser.

Og det bliver meget værre fremover. Skattereformen medfører en endnu hårdere beskatning end den, vi har i dag, men hvad der er endnu værre er, at skattereformen ligefrem er skræddersyet til fremtidige skatteforhøjelser.

Den taktik – man har indbygget i skattereformen – er ikke så svær at gennemskue. Man fjerner en række fradrag, og så sænker man midlertidigt beskatningsprocenterne, men så snart skatteyderne har vænnet sig til, at fradragene er fjernet, forhøjer man naturligvis skatteprocenterne igen. Det er det, der er hensigten, og det er det, der vil ske fremover.

Samtidig er hele systemet blevet endnu mere indviklet, og det siger ikke så lidt. Hele skattereformen er opbygget så bureaukratisk og så indviklet at alle, – uanset om det er skatteydere eller ligningsmyndigheder – vil få det allerstørste besvær med overhovedet at finde rundt i den jungle.

Fremskridtspartiet er det eneste parti, der er kommet med et forslag til en skattereform, der har nogen som helst værdi for skatteyderne nemlig en skattereform, der vil nedsætte skattetrykket og ikke som det, der er kommet her og som det, denne regering hele tiden har haft for øje at forhøje skattetrykket.”

1988 bliver det første år, hvor kendsgerningernes udvikling kan dømme dem af profeterne Foighel (C) og Jensen (Z), der klart og mest sandfærdigt skuede ud i fremtiden.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 16. årgang / 26. februar 1988

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 3. marts 2009 kl. 09:47
 2. 3. marts 2009 kl. 12:11
 3. 12. april 2009 kl. 16:33
 4. 13. april 2009 kl. 06:07
 5. 28. april 2009 kl. 10:53
 6. 5. december 2009 kl. 08:25
 7. 15. marts 2013 kl. 06:05
 8. 15. marts 2013 kl. 12:03
 9. 8. april 2013 kl. 07:39
 10. 12. april 2013 kl. 06:00
 11. 10. juni 2013 kl. 10:25
 12. 11. juni 2013 kl. 08:05
 13. 18. juli 2013 kl. 06:54
 14. 3. august 2013 kl. 06:54
 15. 3. august 2013 kl. 06:56
 16. 6. august 2013 kl. 07:46
 17. 18. august 2013 kl. 05:03
 18. 20. august 2013 kl. 10:50
 19. 27. august 2013 kl. 08:04
 20. 6. september 2013 kl. 03:41
 21. 16. september 2013 kl. 08:23
 22. 28. september 2013 kl. 10:11
 23. 2. oktober 2013 kl. 10:00
 24. 3. oktober 2013 kl. 07:55
 25. 3. oktober 2013 kl. 09:38
 26. 8. oktober 2013 kl. 07:04
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: