Kun for de blåøjede….

13. november 2008

Kun for de blåøjede…

Et stadigt stigende antal henvendelser til Fremskridtspartiets folketingsgruppe har følgende indhold:

Kan Fremskridtspartiet dog ikke på en eller anden måde få regeringen til at ændre politik? Og samtidig forklare Uffe Ellemann-Jensen (V) og Poul Schlüter (C), at de vælgere, der ved sidste valg stemte på et af regeringspartierne (VC, CD og KrF, red.), absolut ikke mente, at regeringen blot skulle sidde med armene over kors og fortsætte den skatte– og gældsætningspolitik, Socialdemokratiet har været hovedansvarlig for i mange år.

Spørgsmål af den karakter giver et fingerpeg om, at virkelig mange efterhånden har fundet ud af sandheden, nemlig den, at vel bruger regeringspartierne og Socialdemokratiet mange gnubbede ord mod hinanden, men i realiteten er det stort set de samme love og bekendtgørelser, der vedtages og udstedes i dag, som det var tidligere.

Laden-stå-til-politik

Resultaterne, eller rettere manglen på resultater, af denne laden-stå-til-politik, udebliver naturligvis heller ikke. Kun de mest blåøjede tror vel efterhånden på, at dansk økonomi er bedre nu, end den var tidligere. Ganske vist er der udefra kommet et internationalt opsving med rentefald, lavere inflation, billigere olie og faldende dollarkurs, som absolut har været til dansk fordel, og derfor bør hilses velkomment. Nationalt og sammenlignet med udenlandske konkurrenter går det imidlertid fortsat sin skæve gang. Gælden til udlandet er blevet fordoblet, siden den nuværende regering tiltrådte. Skatter og afgifter har fået et ordentligt tryk opad i samme periode. Og hvad også alvorligt er så mister dansk eksportindustri markedsandele i udlandet.

Ud fra erkendelsen af, at firkløverregeringen gik i stå den dag Fremskridtspartiet ikke længere udgjorde det nødvendige parlamentariske flertal, og således blev afskåret fra at trække regeringen i den nødvendige retning, er det forståeligt, at mange nu bittert fortryder, at de ved sidste valg lod sig overtale af regeringspartiernes flotte valgløfter.

Det værste

Indrømmes skal det da gerne, at også Fremskridtspartiet begik fejltagelser og dermed gjorde det sværere for vælgerne, at træffe den rigtige beslutning.

Nu skal og bør tilslutningen til Fremskridtspartiet imidlertid hurtigst muligt forøges. Ikke nok med at regeringen savner mod til besparelser i den offentlige sektor. Finansministeren har tilmed lovet store lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Det værste af det hele er dog, at de aftaler, der indgik mellem regeringspartierne, Det radikale Venstre (B) og Socialdemokratiet, baster og binder partierne sammen i mange år. Det gælder f.eks. skattereformen, hybridnettet, miljøloven og TV2.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 15 / 14. årgang / 25. april 1986 

%d bloggers like this: