Hvorfor afviser de dog stadig Z?

12. november 2008

Hvorfor afviser de dog stadig Z?


Følgende klip fra Søndags Berlingske er ord til andet, hvad Fremskridtsbevægelsen har fremhævet i snart ni år, og hvor vi præcist år efter år har påvist, hvad der nødvendigvis skal gøres:

Stigende skatter betyder, at lønmodtagerne prøver at kompensere for den dermed følgende nedgang i forbruget med lønforhøjelser, samtidig med at statens stigende udgifter belaster kapitalmarkedet, ved at staten må udstede statsobligationer, der suger den ledige kapital til sig. Dermed bliver staten den værste konkurrent til virksomhedernes kapitalbehov.

Statsobligationer er højtforrentede og sikre, mens investeringer i erhvervslivet er lavtforrentede og betydeligt mere usikre.


Selektiv støttepolitik er præget af, at det bliver en politisk afgørelse, hvem der skal have støtten, udkonkurrerer de øvrige virksomheder i branchen, der hidtil har kunnet klare sig selv med det resultat, at man hurtigt skal til at støtte en hel branche.


Danmark har ved flere lejligheder klaget over, at andre lande har støttet specielle brancher på vor bekostning.

Udtalelsen er fra formanden for Industrirådet. Et af de organer, som skaffer penge til Venstre og Konservative, så de kan belyve det Fremskridtsparti, som så taber stemmer, fordi vi er så kirkerottefattige, at vi ikke kan få sandheden om vor politik ud til vælgerbefolkningen.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 8. årgang / 4. februar 1980

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 27. april 2009 kl. 14:26
  2. 28. april 2009 kl. 13:42
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: