Lær af Delaware

7. november 2008

Lær af Delaware


Amerikansk eksperiment bekræfter rigtigheden og styrken i Fremskridtspolitikken.


Mange af USA’s 50 stater har nogenlunde ens naturlige forudsætninger. Derfor giver forskellighederne i deres politik et godt laboratorium til afprøvning af, hvad der under nutidens forhold virker fornuftigt.


Der er stater som Ohio, som forhøjede 1983-indkomstskatten med 90% for at dække påståede offentlige udgiftsbehov.

På den modsatte front findes skattenedsættelsesområder som Californien (forslag nr. 13-folkeafstemningssuccesen fra 1978) og Delaware.


I 1977 satte Delaware national indkomstskatterekord. Man havde en stor offentlig sektor og kæmpe-arbejdsløshed. Intet erhverv ønskede at flytte til Delaware. Mange allerede etablerede var mere end ivrige efter at flytte væk.


Den hellige ko

Som ny guvernør indførte Pierre S. du Pont tæring efter næring: Indkomstskattenedsættelsespolitikken. De offentlige aktiviteter begrænsedes kraftigt. Den hellige ko – lønudgifterne – afmagredes ved, at antallet af offentligt ansatte begrænsedes, og de tilbageværendes nominelle lønninger nedsattes.


I 1980 fik du Pont cementeret sin politik ved to grundlovsændringer:

Den ene begrænsede de årlige udgiftsbevillinger til 98% af de budgetterede skatter med de resterende 2 % henlagt i en reservefond, hvorpå der kun kunne trækkes med kvalificeret majoritet.

Den anden krævede, at alle skatteforhøjelser eller ny skatters indførelse krævede 3/5 majoritet i begge lovgivningsmagtens kamre.


Økonomisk styrke

Eksperimentet har nu varet så længe, at det klart har dokumenteret, at beskæftigelse og realløn – under det moderne samfunds livsbetingelser –  styrkes ved at følger af den art, som Fremskridtspartiet i praksis er alene om at repræsentere i Danmark. Ved at produktionen bliver større under et lavere indkomstskattetryk, får alle – også de offentlige kasser – forøget deres reelle økonomiske styrke.


Nok har vi i Danmark brug for samme medicin, men da de danske lovgivere har ødelagt samfundet langt, langt mere, end USA’s nogensinde har gjort, er det herhjemme nødvendigt at anvende langt stærkere doseringer.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 37 / 12. årgang / 26. oktober 1984

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 27. april 2009 kl. 06:03
 2. 7. juni 2010 kl. 12:12
 3. 7. juni 2010 kl. 16:29
 4. 23. juni 2010 kl. 11:09
 5. 6. marts 2011 kl. 06:04
 6. 9. marts 2011 kl. 06:24
 7. 9. marts 2013 kl. 12:35
 8. 11. marts 2013 kl. 09:49
 9. 23. marts 2013 kl. 09:25
 10. 17. juli 2013 kl. 08:42
 11. 17. juli 2013 kl. 09:06
 12. 17. juli 2013 kl. 09:25
 13. 18. juli 2013 kl. 06:30
 14. 18. juli 2013 kl. 10:02
 15. 18. juli 2013 kl. 10:21
 16. 6. august 2013 kl. 06:10
 17. 6. august 2013 kl. 07:19
 18. 8. september 2013 kl. 08:11
 19. 8. september 2013 kl. 08:40
 20. 9. september 2013 kl. 05:03
 21. 10. september 2013 kl. 06:57
 22. 10. september 2013 kl. 08:30
 23. 11. september 2013 kl. 10:38
 24. 17. september 2013 kl. 04:22
 25. 17. september 2013 kl. 06:37
 26. 23. september 2013 kl. 10:13
 27. 24. september 2013 kl. 03:22
 28. 25. september 2013 kl. 13:50
 29. 27. september 2013 kl. 06:48
 30. 28. september 2013 kl. 09:33
 31. 29. september 2013 kl. 08:41
 32. 3. oktober 2013 kl. 06:40
 33. 4. oktober 2013 kl. 11:01
 34. 8. oktober 2013 kl. 05:52
 35. 8. oktober 2013 kl. 07:04
 36. 10. oktober 2013 kl. 08:18
 37. 26. oktober 2013 kl. 06:40
 38. 7. december 2013 kl. 09:12
 39. 9. december 2013 kl. 11:12
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: