Fornuftig grundtanke spildt undervejs

7. november 2008

Fornuftig grundtanke spildt undervejs


Mogens Glistrup mener Fremskridtspartiet må gå imod regeringens (Venstre, red.) forslag om afgift på bilisternes ansvarsforsikringer.

Det strider mod vort valgløfte.


Det i forvejen så hårdt plagede motorfolk kan vente nye ubehageligheder fra Venstreregeringen. I den skriftlige del af statsministerens (Poul Hartling, V, red.) åbningstale af 1. oktober hed det bl.a. således:


Som et led i de seks partiers aftale om besparelser vil der blive fremsat forslag til lov om afgift på ansvarsforsikringer for motorkøretøjer. Man ønsker, at motorkørslen på den måde gennem forsikringsselskaberne bidrager til dækning af det offentliges udgifter til behandling af trafikskadede og til invalidepension til disse


Fremskridt har haft en samtale med Mogens Glistrup om hans syn på en sådan form for beskatning.


– Denne nye afgift er en udløber af et oprindeligt radikalt forslag, der blev drøftet i spareforhandlingerne i september måned. Selv udtalte jeg mig positivt overfor forslaget, som det dengang forelå. Det gik da ud på, at erstatningsansvarlige forsikringsselskaber skulle dække udgifterne ved hospitalsophold.


– Efter min mening er der det fornuftige i en sådan ordning, at den vil opdrage det pågældende forsikringsselskab til at foretage præventive skridt, for eksempel bestående i krav om særligt sikkerhedsudstyr som et led i præmiegradueringen. Lovpligtige forsikringer kan et forsikringsselskab naturligvis ikke helt afslå at tegne, men der kan føres en tarifpolitik, som muliggør, at ulykkernes antal kan begrænses og vælter man store nye erstatningsbyrder over på forsikringsselskaberne, ansporer man dem formentlig også til at tænke konstruktivt på at få nedsat de hospitalsdage, som forsikringsselskaberne skal betale for.


Vi går imod

– Denne grundtanke bag forslaget mener jeg forspildes af den i statsministerens åbningstale foreslåede ordning. Jeg vil derfor mene, at vi skal gå imod forslaget, som det nu ligger. Det strider nok også mod vort skatteløfte.


– Skal der sættes noget andet i stedet?


– Selv er jeg stadig tilhænger af den oprindelige grundtanke i forslaget, hvorfor jeg da også har udformet en anden tekst med et andet sigte: “Hvis en persons hospitalsophold er begrundet i en begivenhed, for hvilken lovpligtig motoransvarsforsikring eller lovpligtig arbejdsgiverulykkeforsikring hæfter, betaler vedkommende forsikringsselskab et beløb til det pågældende sygehus. Beløbet udgør 600 kr. pr. døgn i 1975, 700 kr. i 1976, 800 kr. i 1977, 900 kr. i 1978 og så fremdeles. Beløbet betales for hvert af de døgn, hvor tilskadekomne kl. 04:00 har opholdt sig på hospitalet som patient. Beløbet udredes med det fulde beløb, også af forsikringsselskaber, der er delvis ansvarlige for den pågældende begivenhed. Det betales ud over eventuelt for den pågældende forsikring gældende maksimumsbeløb”.


Uafklaret stilling

– Med denne formulering har jeg forsøgt at få varetaget både de grundliggende præventive betragtninger og det hensyn, at ordningen gerne skal være så administrativt let praktisabel som muligt.


Ved redaktionens afslutning havde Mogens Glistrups forslag endnu ikke været til behandling i folketingsgruppen. Det sker formentlig meget snart og først da vil partiets endelige stilling blive afklaret.


To-b og

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1973

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 29. maj 2013 kl. 08:19
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: