Forside > Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten, Venstre > Big Brother-staten er lige om hjørnet

Big Brother-staten er lige om hjørnet

4. november 2008

Big Brother-staten er lige om hjørnet

Venstre og Socialdemokrater foreslår ændring i skattekontrolloven, der fører os lige ind i statsovervågnings-helvedet.

Får finansminister Anders Andersen (V) og hans embedsmænd magt, som de har agt, må alle landets skatteborgere se sig indfanget i et Big Brother-samfund, hvor intet – selv ikke de personlige forhold – straffrit kan forholdes statsmagtens forlængede arm – det altid glubende, grådige og videbegærlige skattevæsen.

Rædselsmanende fremtidsperspektiver om en fantasistat á la Orwells´ “1985”? Nej – foruroligende, uimodsigelige kendsgerninger om Danmark 1. januar anno 1975!

Årsagen til dette nye og meget lange skridt endnu dybere ind i det uhyggelige bureaukratiske Big Brother-system er seks små ord, som tilhængerne af dette overvågnings-helvede nu ønsker slettet i skattekontrolloven.

Efter denne lovs § 2 har skattevæsenet hidtil kunnet forlange at få alle oplysninger “af betydning for skattesættelsen og skatteberegningen“. Det er disse seks ord, man nu forsøger at få slettet.

Sker det, er det ikke én stavelse for stærkt sagt, at danske skatteborgere da vil befinde sig i Big Brothers uheldsvangre favntag.

Uden den begrænsning der ligger i den nugældende lovs ord om, at det alene er oplysninger “af betydning for skattesættelsen og skatteberegningen”, vil skattevæsenet have frit slag. Intet vil mere være helligt og høre privatlivet til. Under straffeansvar vil man være pligtet til at skulle svare på alt, eksempelvis oplysninger til Danmarks Statistik, stemte De på Venstre ved sidste valg? o.s.v, o.s.v.

Eksperterne har advaret

Denne voldtagelse af det danske samfund har – som så megen anden vildførelse, (naturligvis) – sit udspring i socialdemokratiske idéer. På tværs af alle undersøgelser og analyser i ind- og udland, som klart har bevist, at en sondring mellem, hvad der er privat gæld, hvad der er forretningsmæssig gæld, og hvad der er gæld i fast ejendom (parcelhuse og lign.) ikke kan lade sig gøre, har Henry Grünbaum (A) nu for 117. gang i Ligningsrådet hyppet de socialdemokratiske kartofler for at få indført en regel herom.

Af uforklarlige årsager er Venstre – Danmarks liberale Parti og vist også den ellers så besindige Ib Stetter (C) – hoppet på den Grünbaumske reklamevogn.

Mogens Glistrup:

– Alle sagkyndige har advaret og erklæret, at en opdeling af gæld på den måde ikke lader sig gøre. Alligevel vil man nu fra lovgivningensmagtens side forlange, at borgerne – under strafansvar – skal foretage en sådan opdeling…

Det bliver travle tider for landets domstole -.

T.  Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1974

Reklamer
Kategorier:Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten, Venstre Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers like this: