Øget skattebyrde for pacelhus-folket

3. november 2008

Ny blokdannelse skabte med boligforliget øget skattebyrde for pacelhus-folket


Tro ikke på gammelpartierne – mørkets gerninger viser det.


De 26 Fremskridtsfolk er hidindtil blevet betragtet som Folketingets næststørste gruppe. I den sidste uge før folketingssommerferien dukkede imidlertid en ny blok op og gjorde krav på denne plads.


Det konservative Folkeparti (C), Centrums-Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti med i alt 37 tingmedlemmer talte meget om, at nu skulle de betragtes som én enhed.


Den første indsats kom på Fandens fødselsdag. Blokken forligte sig med Socialdemokrater, radikale (B) og Venstre, Danmarks liberale Parti, om beskatning af folk, der bor i eget hus eller i ejerlejlighed eller har sommerhus.


Disse medborgere skal jo fra gammel tid lægge et fiktivt beløb, lejeværdi af egen bolig, oveni ved opgivelsen af deres skattepligtige indkomst. Det daværende røde kabinet bestemte i juni 1973, at denne værdi fremtidig skulle beregnes efter ejendomsskyldvurderingen i 1973 (15. almindelige vurdering). Dette ville betyde meget forskelligartede skattestigninger for de forskellige husejere. Oftest værst for unge familier, der lige havde erhvervet bolig i byernes udviklingsområder.


Det protesteredes der meget imod fra Erhard Jacobsen (CD) og de andre 36 før valget den 4. december 1973. Efter valget var det Fremskridtspartiet, der overtog protestførerskabet. I reglen flere gange ugentligt gjorde vi opmærksom på problemet, men ingen ville følge os.


Væk med S/SF-loven

Den 15. maj så vi vor chance. Den nye 37 mands-blok havde uden videre skænket Venstre deres stemmer for afgifterne, men der manglede en snes stemmer for flertal. Blandt de betingelser Fremskridtspartiet stillede og fik gennemført var, at lejeværdibeskatningen ikke måtte skærpes for 1974. S/SF-loven blev ændret overensstemmende hermed.


11. juni-boligforliget genindførte imidlertid S/SF-tankerne fra 1975 at regne. Fremskridtspartiets forslag om en rolig regulering for hver enkelt skatteyder blev helt fejet af bordet og i stedet går man med et slag over til 15. almindelige vurdering som reguleringsgrundlag. Nogle gavner det måske nok, men helt i flæng rammes andre familier meget hårdt.


Ikke nok hermed, man vil også for mange familier regne med højere lejeværdier end S/SF. For at tage et almindeligt tilfælde: Manden, som har købt sin ejendom efter 8. december 1969 og som nu har fået en ejendomsvurdering på 400.000 kroner som S/SF-loven påførte ham en lejeværdi på 12.000 kroner. Efter det nye boligforlig bliver lejeværdien 12.630 kroner i 1975, 13.750 kroner i 1976 og 14.850 kroner i 1977.


De skrappe satser undskyldes af forligsmagerne med, at de nok ikke får langvarig betydning. Fra og med 1976 vil man nemlig behandle parcelhusejerne på en måde, der nok i praksis vil vise sig at blive endnu værre for de fleste. På det nænsomme Christiansdansk udtrykkes de skumle planer af forligsdeltagerne med, at man vil foretage “en gradvis begrænsning af fradragsretten for renter af gæld i ejerboliger således, at overskuds- og underskudsbegrebet og dermed ejendomsskemaet bortfalder”


“Love nok…”

Efter denne mørkets gerning fortsatte den nye næststørste blok med, to dage efter, at undlade at stemme om den sociale bistandslov. Var de beslutsomt gået sammen med de fire partier, der var imod loven, havde udgangspunktet unægteligt været bedre for denne samlings arbejde med sagen. En af blokkens førere – Erik Ninn-Hansen (C) – skrev efter således selv at have været med til at styrke bistandslovens chance en artikel offentliggjort i en række dagblade den 22. juni: “Skal vi slet ikke lære af de hidtidige erfaringer, der har vist os, at vi skal passe voldsomt på med udvidelser, der fører til nye udgifter og flere offentligt ansatte? Vi har love nok i forvejen. Nu er der grund til at sige stop”.


Dette er bare et par sammenhængende eksempler på, med hvilken skepsis vælgerbefolkningen bør møde udtalelser fra gammelpartiernes folk.


Havde Erhard Jacobsen og Ninn-Hansen og deres 37-blok stemt anderledes, havde vi ikke fået skærpelsen af parcelhusbeskatningen og muligvis heller ikke socialbistandsloven.


Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 2. årgang / 5. september 1974 

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 28. juni 2010 kl. 08:52
  2. 29. september 2010 kl. 14:03
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: