Forside > Økonomi, Mogens Glistrup, Skat og afgifter, Venstre > “Her går det skidt, fru kammerherreinde…”

“Her går det skidt, fru kammerherreinde…”

2. november 2008


“Her går det skidt, fru kammerherreinde…”


Snart kan regnebrættet gøres op for Hartlings (V) første regeringsår.


Fordobling er sket af det hidtidige tempo for møntforringelsen, og dermed er inflationstakten kommet op på 15 %.


Valutaunderskuddet er firedoblet til hen ved 8 milliarder kroner. Udspringet til disse hovedposter er, at udlandene har forhøjet deres priser på olie og andre råvarer, men effektive modtræk er forspildt såvel af nationaløkonomiprofessorøkonomiministeren (Poul Nyboe Andersen, V, red.) som af hans kolleger.


Endnu mere skyldtyngende klæber det til denne regering (V, red.), at arbejdsløsheden er femdoblet. Hovedårsagen her er nok manglende evne til at forstå ledighedens forbandelser hos de ministre, der alle er udgået fra andre samfundsfelter end byarbejdernes. Kun derved kan forklares den ubekymrethed og laden-stå-til-ligegyldighed, der sommeren igennem prægede arbejdsløshedsminister Philipsen og hans 11 kolleger, mens flodbølgen endnu kunne være stoppet.


Patentmedicin mod de tre samfundsonder (arbejdsløshed-dyrtid-valutaunderskud) hedder vedtagelse af lov om afvikling af indkomstskatten over en seksårig periode.


Her bød foråret på lys. Den 15. maj fik Fremskridtspartiet et løfte fra et reelt folketingsflertal, blandt andet dækkende regeringspartiet om, at indkomstskatten fra 1975 ville blive nedsat med omkring 10 milliarder kroner. Dette løfte sveg Venstre, da efteråret meldte sig. Meningsløse er herefter de ofre, som Venstre fik påført befolkningen ved afgiftspålæg, der alene blev vedtaget på grund af det nu brudte løfte.


Fremskridtspartiet har derfor foreslået ophævelse af afgiftsbelastningen på hårde hvidevarer.


Den alt for store indkomstskatteudskrivning, Venstre fik gennemført for 1975, kan kun være foreløbig. Ved overenskomstsituationens løsning bliver det nødvendigt, at lette indkomstskattebyrden, især for lavindtægtsområdet.

Hertil kræves besparelser. Desværre ser det foreløbig ud til også at gå skævt på det område. I foråret 1974 bøjede regeringen af for socialdemokratiske forlangender om rekordudgifter på den nu gældende finanslov. Om den kommende kender vi kun folketingsbudgettet, hvor alle andre partier end Fremskridtspartiet går ind for en udgiftseksplosion på 30 %.


Nok har Fremskridtspartiets valgsucces skræmt regeringen til at afstå fra, at fremture med VKR-regeringens og de andre røde kabinetters afsindigheder, men alt i alt har også regeringen Hartling forvaltet sit pund dårligt.


Alene propagandaarbejdet har regeringen klaret med uforlignelig dygtighed. Brøndum, Brixtofte og Statsministertilforladeligheden har – hjulpet af rundhåndede organisationstilskud og en alt for ukritisk pressetjeneste i TV og radio – tilvejebragt det falske indtryk, at regeringen har gjort det godt. Det kan den næppe blive ved med at opretholde. Når statsministeren (Poul Hartling, red.) nu har løsrevet sig fra Mao og Tito og igen henvender sig til sine landsmænd, bør talen efterfølges af grammofonpladen: “Her går det godt, fru kammerherreinde”.


Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 2. årgang / 5. november 1974 

Reklamer
%d bloggers like this: