Forside > Det radikale Venstre, Skat og afgifter, Socialdemokratiet, Tossegode Danmark > En højt skattet medborger – Carsten Skattenkock

En højt skattet medborger – Carsten Skattenkock

20. oktober 2008

En højt skattet medborger – Carsten Skattenkock

 

Der tales meget om det verdensrekordhøje skatteniveau i Danmark. Indenfor de seneste måneder er nye bilafgifter og en række miljøafgifter blevet føjet til listen over skatteplager, der rammer danskerne. Ekstra Bladet har med sin serie på glimrende vis rettet spotlight mod det danske skattesystem.

 

Nu er det ikke den nemmeste sag i verden at få et overblik over, hvor mange former for skatter man som skatteyder når at få betalt gennem et langt liv. En kort eftersøgning efter forskellige former for skatter og afgifter i dele af Finansloven for 1997 gav en ganske pæn liste. Ud fra listen har jeg skrevet en lille historie om, hvordan en danskers liv kan forme sig – set fra skatteministerens (Carsten Koch, A, red.) synsvinkel:

 

Carsten Skattenkock – den danske borger hvis liv vi nu skal få et kort indblik i – kom til verden, som så mange andre, ved en fødsel på den nu nedlagte fødeafdeling på Skive Sygehus.

 

Vores ven får sig nogle småjobs, mens han går i skole og betaler selvfølgelig bruttoskat af indtægten samt almindelig skat, hvis indtægten går ud over frikortet. Den unge skatteborger fylder 18 og vil investere i et kørekort, og de obligatoriske gebyrer for prøver og kørekort betales.

 

Carsten får sig et rigtigt job, efter endt skolegang og pludselig er verden ikke så simpel længere, nu skal han huske kommuneskat, amtsskat, bundskat, mellemskat, indkomstskat, topskat og efter eget valg kirkeskat. Skulle det lykkedes for Hr. Skattenkoch at spare noget op af den beskattede indkomst, så er der selvfølgelig samme grad af beskatning på renteindtægten samt aktieafgift og realrenteafgift, hvis opsparingen går til investeringer.

 

Nu er det selvfølgelig sjældent, at man allerede – når man lige er startet på arbejdsmarkedet -,  også er i stand til at spare op, pengene bliver oftest brugt til bil, registreringsafgift, vægtafgift, benzinafgift, lovpligtig ansvarsforsikring, afgift af ansvarsforsikring, nummerpladeafgift og afgift af smøreolie.

 

Efter Carsten kunne bruge nogle af sine penge til et hus og resten til stempelafgifter, ejendomsskat og lejeværdi af egen bolig. Carsten vil gerne have nogle møbler i sit hus, men kassen er ved at være tom. Efter en samtale med den flinke bankrådgiver klarer de imidlertid likviditetsproblemer dog med et lån, og Carsten kan så gå ud og købe sine møbler mod selvfølgelig at erlægge moms altså merværdiomsætningsafgift.

 

Nu er huset ved at være ekviperet, Carsten vil gerne holde en indflytningsfest, til det formål bruges penge til øl, afgift af øl, vin, afgift af vin, spiritus, afgift af spiritus, en stor cigar, tobaksafgift, engangsservice (Carsten vil ikke vaske op), afgift af engangsservice, samt selvfølgelig ovenpå det hele moms.

Sådan en fest producerer selvfølgelig en del affald. For at komme af med det lægger Carsten det hele i store sorte plastikposer, der er købt mod at betale prisen og afgift på plastposer. Samme afgift betales selvfølgelig på de plastposer, som Carsten brugte til at bære sine indkøb hjem i. Indkøbene var indpakket i forskellige former for emballage, hvilket sammen med varen og emballageafgiften var med til at skabe den endelige pris og en del affald, som Carsten så må betale afgift af affald, for at komme af med.

Til en god fest hører også musik, det kan være grammofonplader, CD´ere eller bånd, Carsten selv har optaget, da er der blankbåndsafgift, som også gælder videobånd.

Det bliver en lystig fest, der er mange dejlige gæster. En af Carstens venner har en sød kvindelig bekendt med, Hanne. S. Katter. Sådan noget kan jo udvikle sig, og det gør det! Noget senere holdes der bryllup, med hvad dertil hører af vin, afgift af..og moms. Alt koster jo, men der skal selvfølgelig også sørges for en god dessert, så Hanne sørger for at betale is, afgift af konsumis, chokolade, afgift af chokolade m.v. Til denne fest er der også børn til stede, så der indkøbes lidt sodavand, og der betales afgift af mineralvand m.v. og oveni det hele moms.

Carsten får ind i mellem den idé at ofre lidt på at tippe, spille lotto, afgift af tipning, spille på væddeløbsbanen, afgift af spil på væddeløb, spille på kasino, kasinoafgift. En måneds tid før brylluppet havde vores ven, Hr. Skattenkock været heldig og vundet 9.948 i lotto og betalte selvfølgelig afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

 

Hanne og Carsten bliver enige om at bruge en del af pengene til en bryllupsrejse. Inden de forlader Danmark, husker de selvfølgelig lige at skaffe sig pas mod at betale det nødvendige gebyr samt at betale passagerafgift i lufthavnen.

 

Tilbage i huset begynder regningerne for el, vand og varme at komme væltende med, hvad dertil hører af betaling af afgift af elektricitet, afgift af ledningsført vand, vandledningsafgift og afgift af visse olieprodukter, samt (indirekte da elværket bruger det som brændsel) afgift af stenkul, brunkul, gas og koks m.v., CO2-afgift og grønne afgifter på el, vand og varme.

Livets hårde realiteter begynder at gå op for Carsten og Hanne. El-pærer og el-sikringer skal udskiftes, altså må nye indkøbes og afgift af glødelamper, samt afgift på el-sikringer betales. For at holde sig vågen så længe om aftenen at det kniber med at vågne om morgenen, drikker Carsten og Hanne en del kaffe og te om aftenen, det samme gøres der om morgenen, for ligesom at vågne i en grad, så de kan komme i gang. Derfor købes der store mængder kaffe og te til huset,  og afgifterne på kaffe og te betales.

 

Tiden går og Carsten og Hanne har et behageligt liv. De tjener begge en god løn, og selv efter at have betalt de mange former for skat på indkomst, så har de penge tilbage til at forbruge således, at de kan betale afgifter af forbruget samt afgifter af forbrugsafgifterne.

 

Der bliver endda råd til at lave en pensionsopsparing, således at der også kan betales realrenteafgift af pensionskapitaler.

Hanne bliver på et tidspunkt noget rastløs omkring sit arbejde og forsørger at starte sin egen lille produktionsvirksomhed, hvilket Carsten selvfølgelig bakker op om. Der bestilles råvarer, og en enkelt medarbejder ansættes til at hjælpe til, hvilket koster bidrag til lønmodtagernes garantifond, bidrag fra arbejdsgivere til arbejdsløshedsforsikring, bidrag til arbejdsmarkedets uddannelsesfond, lønsumsafgift og løn.

 

Råvarerne skal desværre importeres og told betales. Det er lidt et slid at få virksomheden til at fungere, men efterhånden går det bedre, og selskabet omdannes til et aktieselskab først med Hanne som eneaktionær, senere overdrager hun nogle af aktierne til Carsten og betaler afgift ved overdragelse af aktier.

På et tidspunkt begynder selskabet at give overskud og betaler således selskabsskat, der bliver betalt udbytte på aktierne, og Carsten og Hanne betaler aktieindkomstskat.

 

Takket være deres store arbejdsindsats er økonomien efterhånden blevet helt god, og det betyder, at så skal der betales formueskat, alligevel finder Hanne og Carsten penge til at realisere en af deres store drømme – at købe en lille sejlbåd -, der selvfølgelig skal forsikres og afgift af lystfartøjsforsikringer betales.

 

På et tidspunkt vil Carsten og Hanne dele aktierne således, at deres børn får hver deres del og således, at ejerforholdene i virksomheden er helt afklarede, da aktierne gives til børnene betales selvfølgelig gaveafgift.

 

Tiden går, som den nu gør, og også Carsten og Hanne bliver ældre. På et tidspunkt sker der det, at først dør den ene og senere den anden, hvilket i grunden er trist, men alligevel blot et tegn på at naturen går sin gang – ligesom skattevæsenet, der i en sidste henvendelse vedrørende Carsten og Hanne gør arvingerne opmærksomme på, at nu skal de jo huske at betale arveafgift af arven!

 

Og her skal min lille historie ende, og det skal siges, at enhver lighed med nulevende eller afdøde personer er ganske tilfældig og ikke tilsigtet. Skatter og afgifter griber i dag ind i alle dele af danskernes hverdag og tager penge på mange områder med mange begrundelser og ikke mindst på mange måder.

 

I ovenstående lille historie har jeg ikke medtaget problematikken omkring beskatning af de forhold som findes for virksomheder med aktiviteter i udlandet. Jeg har heller ikke medtaget alle de afgifter, der findes på virksomheder med specialproduktioner eller alle de afgifter, der betales fra landbrug og fiskeri.

Uanset at vi altså mangler nogle former for skatter og afgifter, så er det uden for enhver diskussion, at vi har mange former for skatter og afgifter, og at det er meget svært – for ikke at sige umuligt -, at få et overblik over hvornår vi betaler skat eller afgift af hvad. Det er også udenfor enhver diskussion, at det er urimeligt, at borgerne ikke ved, hvornår de betaler skat – og af hvad.

 

Der kan ofte læres meget af, at gå udenfor landets grænser og kigge på den måde problemer håndteres på der. Eksempelvis gør man i USA det, at når der købes ind, så er den pris, der står på prisskiltet det, som butikken vil have for varen, og når man så kommer til kassen, så bliver salgsskatten (hvad der svarer til vores moms) lagt til der – på den måde ved forbrugeren, hvor meget staten skraber til sig.

 

Men den slags åbenhed er den danske regering (A og B) og det danske Folketingsflertal vel ikke interesseret i?

 

Kim Behnke

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 25. årgang / marts 1997

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 3. marts 2009 kl. 12:42
 2. 29. marts 2009 kl. 08:21
 3. 29. marts 2009 kl. 09:41
 4. 6. april 2009 kl. 16:44
 5. 7. april 2009 kl. 05:22
 6. 7. april 2009 kl. 05:31
 7. 7. april 2009 kl. 10:35
 8. 10. april 2009 kl. 09:26
 9. 12. april 2009 kl. 16:28
 10. 19. april 2009 kl. 08:13
 11. 19. april 2009 kl. 08:52
 12. 26. april 2009 kl. 11:10
 13. 29. august 2009 kl. 05:09
 14. 27. oktober 2009 kl. 06:16
 15. 17. februar 2010 kl. 07:28
 16. 16. maj 2010 kl. 04:30
 17. 17. maj 2010 kl. 03:08
 18. 21. maj 2010 kl. 03:58
 19. 22. maj 2010 kl. 04:45
 20. 7. juni 2010 kl. 12:31
 21. 9. juni 2010 kl. 15:04
 22. 11. juni 2010 kl. 04:09
 23. 15. juni 2010 kl. 06:26
 24. 15. juni 2010 kl. 14:48
 25. 20. juni 2010 kl. 04:28
 26. 20. juni 2010 kl. 04:35
 27. 20. juni 2010 kl. 05:30
 28. 23. juni 2010 kl. 07:56
 29. 23. juni 2010 kl. 10:00
 30. 27. juni 2010 kl. 05:23
 31. 22. december 2010 kl. 06:50
 32. 21. marts 2011 kl. 17:32
 33. 26. marts 2011 kl. 10:47
 34. 14. marts 2013 kl. 07:26
 35. 8. april 2013 kl. 06:43
 36. 8. april 2013 kl. 07:38
 37. 8. april 2013 kl. 08:01
 38. 9. april 2013 kl. 06:13
 39. 9. april 2013 kl. 08:33
 40. 11. april 2013 kl. 07:50
 41. 11. april 2013 kl. 11:48
 42. 12. april 2013 kl. 06:13
 43. 12. april 2013 kl. 06:57
 44. 23. juni 2013 kl. 11:29
 45. 24. juni 2013 kl. 08:45
 46. 25. juni 2013 kl. 07:17
 47. 28. juni 2013 kl. 09:46
 48. 2. juli 2013 kl. 06:26
 49. 2. juli 2013 kl. 08:54
 50. 3. juli 2013 kl. 06:54
 51. 5. juli 2013 kl. 06:34
 52. 6. juli 2013 kl. 05:08
 53. 6. juli 2013 kl. 06:02
 54. 6. juli 2013 kl. 06:26
 55. 7. juli 2013 kl. 08:46
 56. 9. juli 2013 kl. 04:22
 57. 9. juli 2013 kl. 05:01
 58. 10. juli 2013 kl. 07:13
 59. 13. juli 2013 kl. 04:02
 60. 15. juli 2013 kl. 05:02
 61. 15. juli 2013 kl. 09:31
 62. 17. juli 2013 kl. 07:21
 63. 17. juli 2013 kl. 08:58
 64. 17. juli 2013 kl. 09:06
 65. 17. juli 2013 kl. 09:25
 66. 18. juli 2013 kl. 06:01
 67. 18. juli 2013 kl. 10:00
 68. 18. juli 2013 kl. 11:25
 69. 22. juli 2013 kl. 06:39
 70. 22. juli 2013 kl. 06:53
 71. 22. juli 2013 kl. 12:03
 72. 22. juli 2013 kl. 12:08
 73. 22. juli 2013 kl. 12:13
 74. 23. juli 2013 kl. 07:37
 75. 24. juli 2013 kl. 05:48
 76. 24. juli 2013 kl. 07:27
 77. 24. juli 2013 kl. 08:11
 78. 24. juli 2013 kl. 08:52
 79. 26. juli 2013 kl. 05:58
 80. 27. juli 2013 kl. 07:53
 81. 29. juli 2013 kl. 11:37
 82. 1. august 2013 kl. 07:38
 83. 1. august 2013 kl. 12:39
 84. 1. august 2013 kl. 13:26
 85. 1. august 2013 kl. 15:19
 86. 1. august 2013 kl. 15:50
 87. 2. august 2013 kl. 06:16
 88. 2. august 2013 kl. 06:55
 89. 3. august 2013 kl. 06:25
 90. 4. august 2013 kl. 05:00
 91. 5. august 2013 kl. 12:58
 92. 6. august 2013 kl. 05:44
 93. 6. august 2013 kl. 07:19
 94. 7. august 2013 kl. 07:27
 95. 8. august 2013 kl. 09:01
 96. 10. august 2013 kl. 05:35
 97. 10. august 2013 kl. 09:22
 98. 11. august 2013 kl. 05:39
 99. 11. august 2013 kl. 07:28
 100. 11. august 2013 kl. 15:28
 101. 12. august 2013 kl. 11:51
 102. 14. august 2013 kl. 07:02
 103. 14. august 2013 kl. 09:50
 104. 14. august 2013 kl. 10:42
 105. 19. august 2013 kl. 03:15
 106. 20. august 2013 kl. 06:28
 107. 21. august 2013 kl. 04:11
 108. 22. august 2013 kl. 05:12
 109. 22. august 2013 kl. 06:59
 110. 23. august 2013 kl. 06:01
 111. 25. august 2013 kl. 08:06
 112. 25. august 2013 kl. 08:43
 113. 26. august 2013 kl. 08:32
 114. 27. august 2013 kl. 07:07
 115. 27. august 2013 kl. 08:18
 116. 27. august 2013 kl. 09:26
 117. 30. august 2013 kl. 14:07
 118. 31. august 2013 kl. 05:25
 119. 31. august 2013 kl. 09:58
 120. 31. august 2013 kl. 10:34
 121. 1. september 2013 kl. 14:31
 122. 4. september 2013 kl. 07:49
 123. 5. september 2013 kl. 05:07
 124. 8. september 2013 kl. 07:51
 125. 8. september 2013 kl. 08:07
 126. 10. september 2013 kl. 07:03
 127. 10. september 2013 kl. 09:27
 128. 11. september 2013 kl. 10:38
 129. 12. september 2013 kl. 06:25
 130. 12. september 2013 kl. 06:53
 131. 13. september 2013 kl. 08:24
 132. 15. september 2013 kl. 04:49
 133. 16. september 2013 kl. 04:50
 134. 16. september 2013 kl. 07:25
 135. 16. september 2013 kl. 08:24
 136. 17. september 2013 kl. 06:05
 137. 17. september 2013 kl. 06:37
 138. 17. september 2013 kl. 08:29
 139. 17. september 2013 kl. 09:22
 140. 22. september 2013 kl. 04:17
 141. 22. september 2013 kl. 06:59
 142. 22. september 2013 kl. 07:10
 143. 22. september 2013 kl. 07:25
 144. 23. september 2013 kl. 08:28
 145. 24. september 2013 kl. 06:35
 146. 24. september 2013 kl. 06:47
 147. 25. september 2013 kl. 13:50
 148. 26. september 2013 kl. 14:01
 149. 28. september 2013 kl. 10:33
 150. 29. september 2013 kl. 05:30
 151. 30. september 2013 kl. 08:18
 152. 30. september 2013 kl. 08:57
 153. 3. oktober 2013 kl. 04:43
 154. 3. oktober 2013 kl. 09:39
 155. 4. oktober 2013 kl. 11:33
 156. 9. oktober 2013 kl. 09:59
 157. 10. oktober 2013 kl. 08:17
 158. 10. oktober 2013 kl. 08:46
 159. 16. oktober 2013 kl. 09:09
 160. 16. oktober 2013 kl. 10:19
 161. 19. oktober 2013 kl. 08:34
 162. 19. oktober 2013 kl. 10:25
 163. 20. oktober 2013 kl. 06:58
 164. 23. oktober 2013 kl. 06:58
 165. 23. oktober 2013 kl. 08:25
 166. 27. oktober 2013 kl. 09:52
 167. 2. november 2013 kl. 11:36
 168. 3. november 2013 kl. 09:46
 169. 4. november 2013 kl. 05:30
 170. 13. november 2013 kl. 06:05
 171. 20. november 2013 kl. 08:47
 172. 21. november 2013 kl. 07:11
 173. 22. november 2013 kl. 08:55
 174. 29. november 2013 kl. 06:49
 175. 2. december 2013 kl. 05:07
 176. 6. december 2013 kl. 09:43
 177. 16. december 2013 kl. 07:43
 178. 16. december 2013 kl. 10:16
 179. 16. december 2013 kl. 10:16
 180. 16. december 2013 kl. 11:16
 181. 18. december 2013 kl. 05:30
 182. 16. juli 2014 kl. 06:45
 183. 3. september 2014 kl. 13:39
 184. 16. juni 2015 kl. 05:03
 185. 8. november 2018 kl. 08:00
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: