De gamle partiers bedragerier

20. oktober 2008

De gamle partiers bedragerier


“For at bedrageri skal lykkes”, siger Stefan Zweig, “er to ting nødvendige: Store bluffere og talrige narre”.


Det er skammeligt at blive bedraget, og det er risikabelt, – ikke mindst i politik. Vælgerne har kun et at gøre, når de er utilfredse med regeringen nemlig at vælge en anden, som derefter gør som den gamle!


Politikerne lovede “genopretning“. Det har de gjort mange gange før, men nu skulle det være alvor. Orden i Danmarks hus og økonomi var det løfte, den nye regering gik til valg på. Partirammerne blev sprængt. Stemmerne strømmede ind til de løfterige politikere.


På mindre end to år er begejstringen forduftet. Politikerne følger den slagne vej, og så kender vi udviklingen. Bedragerierne har gentaget sig gang på gang.


Misundelsespolitik

Vi behøver ikke se mange år tilbage. Det første af den nyere tids bedragerier var skattefradragsrettens bortfald. Tidligere var det sådan, at folk – når selvangivelsen blev udfyldt – kunne fratrække det gamle års betalte skatter. Ingen kunne komme til at betale mere end halvdelen af indtægten i skat. Men nu drog Socialdemokratiet i felten med sin misundelsespolitik. Man fortalte, at fradragsretten ensidigt beskyttede den velhavende borger. Når fradragsretten forsvandt, ville velhaverne komme til at betale mere i skat, og “de fattige” ville slippe billigere.


Det socialdemokratiske paradoks er velkendt: De rige skal betale, men ingen skal have lov til at blive rige!


Hoppede på limpinden

De borgerlige partier hoppede på limpinden. Fradragsretten blev ophævet. Nu var der frit slag i skatteplyndringen, der siden er blevet grovere og grovere. De gamle partier bedrog vælgerne.


Den næste reform var kildeskatten. Folk var irriterede over den indviklede selvangivelse, og de skattehungrende politikere vejrede bytte. De bildte vælgerne ind, at besværet hang sammen med, at vi ikke havde kildeskat. Fik vi det, ville selvangivelserne forsvinde, og skatten kunne betales “i søvne”, idet den simpelthen blev taget af lønningsposen.


De gamle partier formerede tropperne. Flertallet blev skabt. Kildeskatten blev indført, og selvangivelsen blev suppleret med forskudsskemaer, restskatteopkrævninger og meget andet. Den blev så indviklet som aldrig før, og en stab af skatteopkrævere blev ansat. Bedrageriet var groft og uopretteligt!


Er der rejst nogen form for sag mod de politikere, der begik skattebedrageri nr. 1 og bildte folk ind, at skatterne ville falde, når fradragsretten bortfaldt? Nej, det er der ikke.


Er der rejst nogen sag mod de politikere, der begik bedrageri nr. 2 og bildte folk ind, at selvangivelsen ville forsvinde ved kildeskattens indførelse? Nej, det er der naturligvis ikke.


Der er derimod rejst en sag og fældet en dom over Mogens Glistrup – den mand, der mere end nogen anden har angrebet de gamle partiers skattebedragerier!


De gamle partier ødelagde i fællesskab landets økonomi. Samfundet blev forarmet, og politikerne sloges om de tomme fade. De borgerlige firkløverpartier løb af med sejren endda så grundigt, at man fik flertallet af de skatteprotesterende Fremskridtsfolk lokket ind i folden.


Uhyggelig udvikling

Hvordan er det gået i de forløbne år? Jo, man har bebudet en ny afgifts- og skattereform og er på vej ind i bedrageri nr. 3.


Økonomien har man – trods løfter – ikke fået hold på. Statsudgifterne er under firkløveret”  (V, C. CD og KrF, red.) steget fra 221 til 306 milliarder årligt. Renterne på den stadig voksende statsgæld er gået op fra 21 til 47 milliarder. Skatter og afgifter til stat og kommuner er forøget fra 110 til 139 milliarder. Danmarks nettogæld til udlandet er steget fra 154 til 185 milliarder, og den vokser med 10 millioner kroner hver eneste dag!

De offentligt ansattes tal er forøget fra 875.000 til 893.000, medens de arbejdsløse er blevet 30.000 flere.

Denne uhyggelige udvikling er udelukkende et dansk fabrikat, idet “firkløveret” – med hensyn til udenlandske forhold – har haft vinden i ryggen.

Nye planer

Til trods for at skattetrykket under den nuværende regering er blevet så højt som aldrig før, planlægger man nu – i samarbejde med de radikale og socialdemokraterne – en skatte- og afgiftsreform, hvor boligudgifterne stiger med 50.000 kroner årligt. Momsen hæves til 25 procent, olie, benzin, varme, el, cigaretter og spiritus belægges med nye afgifter, TV-licensen skal op med 500 kroner, mens rentefradragsretten delvis ophæves. Jo, bedrageriet er godt i gang.


Erhvervslivet stønner under de “møllesten, der hænges om Danmarks hals.

Under alt dette har frihedsfolkene i Fremskridtspartiet forskanset sig. Der bliver snart brug for dem igen!

A. Th. Riemann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 23 / 12. årgang / 15. juni 1984

Reklamer
%d bloggers like this: