Den offentlige evighedsmaskine

19. oktober 2008

Den offentlige evighedsmaskine


Efter i årevis at have ført en politik, der undergraver samfundets indtjenings- og beskæftigelsesmuligheder i de erhverv, der er nødvendige for samfundets totale forbrug, mener statsministeren (Anker Jørgensen, red.), at vi må have for den arbejdsløshedsunderstøttelse, der bliver udbetalt til folk, fordi deres arbejdspladser er beskattet væk.


Da skattetrykket ikke er blevet mindre, kan det ikke lade sig gøre at oprette de gamle arbejdspladser, derfor har statsministeren tænkt sig at oprette nogle nye arbejdspladser i offentligt regi. Det betyder endnu højere skatter og flere arbejdsløse og endnu flere arbejdspladser i offentligt regi.


Vi skal have offentlige færgeselskaber, smedeværksteder og andre produktionsvirksomheder, for de private virksomheder kan ikke beskæftige flere folk, når omkostningerne er for høje. Det er nærmest genialt: De offentlige virksomheder kan producere til arbejdsløshedspriser, mens private virksomheder ikke kan klare konkurrencen p.g.a. skatter og for høje lønninger. Der har også været tanker om at udleje de arbejdsløse til de virksomheder, der afskedigede de ansatte til en pris, der er forskellen mellem arbejdsløshedsunderstøttelsen og den normalt udbetalte løn. D.v.s., at nogle virksomheder kan få arbejdskraft til 5 kr. i timen. Det må give konkurrenceevne. Det lyder som en økonomisk evighedsmaskine, men det kan tænkes, at evigheden bliver ganske kort.


Hvis man skal tage hensyn til prisen på den producerede enhed, ville det være en mulighed at fjerne skat på arbejde. Hvis man mener, at investeringer i maskiner og andet udstyr skaber arbejdspladser, kunne man tillade 100 % afskrivninger og så beskatte effekter ved salg. Det betyder selvfølgelig, at det offentlige skal sælge deres produktion til fremstillingsprisen, og det er næppe i overensstemmelse med statsministerens tanker.


Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 3 / 9. årgang / 23. januar 1981

Reklamer
%d bloggers like this: