c

13. oktober 2008

På vej mod rentedøden: Renteudgiften til udlandet nu 100 millioner om dagen

På årsbasis betaler vi nu 26 milliarder kroner alene i renter gælden til udlandet.


Dansk økonomi passerer netop i disse uger en dyster milepæl: Rentebetalingerne fra Danmark til udlandet er nået op på 500 mio. kroner netto om ugen.


Det betyder, at det danske bankvæsen nu i gennemsnit ekspederer rentebetalinger til udlandet på 100 mio. kroner hver eneste dag, bankerne holder åbent. På årsbasis beløber rentebetalingerne på udlandsgælden sig nu til ca. 26 mia. kroner!!


Det viser en analyse foretaget af Forlaget Management og offentliggjort i Politisk Ugebrev.


Oven i denne vældige direkte renteudgift til udlandet skal lægges kurstab, som skyldes dollarkursens stigning. Såfremt rentesatserne i udlandet forbliver oppe på deres nuværende historisk meget høje niveau, og såfremt dollarkursen også forbliver høj, er der en betydelig risiko for, at Danmark populært sagt kommer til at lide “rentedøden”.


Dollarlån

Tabellen viser væksten i Danmarks samlede nettogæld til udlandet år for år siden slutningen af 1973:


År Årlig vækst i gælden til udlandet Som følge af:Betalingsbalanceunderskud Som følge af:Valutakursændringer
1974

5,0 mia.

5,9 mia. -0,9 mia.
1975

3,1 mia.

3,2 mia.

-01 mia.

1976

13,8 mia.

13,1 mia.

0,7 mia.

1977

16,7 mia.

12,1 mia.

4,6 mia.

1978

8,2 mia.

8,3 mia.

-0,1 mia.

1979

20,2 mia.

16,1 mia.

4,1 mia.

1980

14,0 mia.

13,4 mia.

0,6 mia.

1981

24,5 mia.

12,3 mia.

12,2 mia.

1982

29,8 mia.

18,7 mia.

11,1 mia.

1983

31,0 mia.

11,1 mia.

19,9 mia.

1984

33,0 mia.

17,2 mia.

15,8 mia.

1985 ¤

25,0 mia. 18,0 mia.

7,0 mia.

Kilde: Statistisk tiårsoversigt 1984, fra Danmarks Statistik

¤ Forudsat en gennemsnitlig dollarkurs i 1985 på ca. 12 kroner og en dollarkurs ved årets udgang ligeledes på 12 kroner.


Tabellen anfører også, hvor stor en del af gældens vækst som skyldes de årlige løbende underskud på betalingsbalancen over for udlandet, og hvad der skyldes ændringer i kurserne på fremmed valuta.


I en situation med fuldstændig uforandrede valutakurser vokser gælden til udlandet fuldstændig i takt med de årlige betalingsbalanceunderskud. Ændrer valutakurserne sig imidlertid i forhold til den danske krone, påvirkes vores udlandsgæld (regnet i kroner) afhængig af hvilke valutakurser, der ændrer sig og hvilke valutaer, vi har optaget vores udlandsgæld i.


En meget stor del af den danske udlandsgæld består af dollarlån. For statens og kommunernes vedkommende drejer det sig om over 50 % af den samlede valutagæld, og for den private sektor (erhvervslivet) udgør dollargælden godt en tredjedel af den samlede udlandsgæld.


Den seneste finansredegørelse fra regeringen anslår, at dollarandelen i Danmarks samlede netto-udlandsgæld på 218 mia. kroner er på 40-45 %. Når dollarkursen stiger, opskrives den danske udlandsgæld derfor automatisk ganske kraftigt.


Som det fremgår at tabellen voksede den danske udlandsgæld stort set i takt med de løbende underskud på betalingsbalancen frem til slutningen af 1970`erne. I enkelte af årerne betød valutakursforskydninger ligefrem en formindskelse af gældens vækst, med de halvstore danske kronedevalueringer i 1979 vender billedet og bevirker en opskrivning af vores udlandsgæld. Fra udgangen af 1980 tager udviklingen for alvor fart, fordi dollaren påbegyndte sin himmelflugt på valutamarkederne, samtidig med at Danmark fortsætter devalueringspolitikken.


Gennem de sidste fire år (1981-1984) er Danmarks nettogæld til udlandet vokset med 118 mia. kr. (fra ca. 100 mia. kroner ved udgangen af 1980 til 218 mia. kroner ved udgangen af 1984), men kun halvdelen af denne enorme gældsvækst skyldes betalingsbalanceunderskuddet. Den anden halvdel skyldes simpelthen højere kurser på de valutaer, vi har optaget vores gæld i, jfr. tabellen. Først og fremmest dollarkursens himmelflugt er skyld i denne automatiske oppustning af vor udlandsgæld. Endnu i 1981 kunne dollaren købes til under 6 kroner. I dag koster dollaren som bekendt det dobbelte.


Schlüter lige så slem som Anker

Det er bemærkelsesværdigt, at gælden regnet i kroner aldrig er steget kraftigere end gennem de sidste to år, hvor firkløverregeringen (V, C, CD og KrF, red.) har haft magten (i 1983-84 med i alt 64,0 mia. kroner.). I de forudgående år hvor Anker Jørgensen havde regeringsmagten (1981-82), steg gælden med kun godt 54 mia. kroner.


Som det fremgår af tabellen, var gældsvæksten som følge af kursudviklingen på fremmed valuta særlig voldsom i 1983 og 1984 – altså under Schlüter-regeringen -, men det fremgår også af tabellen, at det løbende betalingsbalanceunderskud under firkløverregeringen kun har været marginalt lavere end i Anker Jørgensens sidste to regeringsår.

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 13. årgang  / 10. maj 1985

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 4. marts 2009 kl. 07:43
 2. 7. april 2009 kl. 14:54
 3. 9. april 2009 kl. 08:26
 4. 12. april 2009 kl. 16:37
 5. 12. april 2009 kl. 16:45
 6. 12. april 2009 kl. 17:33
 7. 13. april 2009 kl. 07:08
 8. 13. april 2009 kl. 07:23
 9. 13. april 2009 kl. 08:20
 10. 13. april 2009 kl. 09:11
 11. 13. april 2009 kl. 10:35
 12. 13. april 2009 kl. 10:59
 13. 13. april 2009 kl. 11:08
 14. 13. april 2009 kl. 11:20
 15. 15. april 2009 kl. 05:38
 16. 15. april 2009 kl. 13:42
 17. 18. april 2009 kl. 06:29
 18. 19. april 2009 kl. 05:22
 19. 19. april 2009 kl. 05:56
 20. 21. april 2009 kl. 04:08
 21. 24. april 2009 kl. 09:27
 22. 27. april 2009 kl. 05:59
 23. 30. april 2009 kl. 14:29
 24. 26. august 2009 kl. 14:29
 25. 17. oktober 2009 kl. 16:46
 26. 9. januar 2010 kl. 09:32
 27. 21. maj 2010 kl. 03:57
 28. 21. maj 2010 kl. 06:54
 29. 26. maj 2010 kl. 03:46
 30. 8. juni 2010 kl. 15:41
 31. 10. juni 2010 kl. 06:39
 32. 13. marts 2013 kl. 11:21
 33. 18. marts 2013 kl. 06:25
 34. 28. maj 2013 kl. 08:29
 35. 25. juni 2013 kl. 07:29
 36. 25. juni 2013 kl. 08:37
 37. 25. juni 2013 kl. 08:58
 38. 8. august 2013 kl. 09:49
 39. 10. august 2013 kl. 10:41
 40. 14. august 2013 kl. 09:50
 41. 14. august 2013 kl. 10:42
 42. 26. august 2013 kl. 07:05
 43. 3. september 2013 kl. 06:05
 44. 4. september 2013 kl. 11:10
 45. 5. september 2013 kl. 04:30
 46. 11. september 2013 kl. 09:22
 47. 18. september 2013 kl. 07:57
 48. 22. september 2013 kl. 07:13
 49. 24. september 2013 kl. 03:34
 50. 25. september 2013 kl. 14:24
 51. 26. september 2013 kl. 14:21
 52. 27. september 2013 kl. 06:48
 53. 3. oktober 2013 kl. 10:14
 54. 4. oktober 2013 kl. 04:53
 55. 4. oktober 2013 kl. 06:26
 56. 10. oktober 2013 kl. 09:47
 57. 11. oktober 2013 kl. 14:38
 58. 14. oktober 2013 kl. 09:35
 59. 16. oktober 2013 kl. 09:09
 60. 12. november 2013 kl. 12:25
 61. 19. november 2013 kl. 05:31
 62. 15. december 2013 kl. 12:10
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: