Udlændingeloven

1. oktober 2008

Udlændingeloven

Den 3. juni 1983 vedtog Folketinget med 155 stemmer mod 12 (alle partier undtagen Fremskridtspartiet, red.) den nuværende udlændingelov. Fremskridtspartiets ordfører advarede forinden afstemningen, mod den reelle fare en evt. vedtagelse ville medføre, og fremhævede især den invasion, vi dermed udsatte os for.

Mange problemer kunne have været undgået, hvis de nuværende regeringspartier, de radikale, Socialdemokratiet, havde lyttet til Fremskridtspartiet. Det gjorde de ikke. Tværtimod faldt hele koret bestående af: Justitsminister Ninn-Hansen (C), Ole Espersen (A), venstrefolkene, SF, radikale (B), VS m.fl., hinanden om halsen og stemte som aftalt for den i dag gældende udlændingelov.

Konsekvensen af loven har vi, trods ankomsten af tusinder af såkaldte flygtninge, kun set begyndelsen til. Først hen mod slutningen af 1984 begyndte nemlig den store tilstrømning at foregå.

Hvor mange, der under påberåbelse af asyl, vil invadere Danmark i 1985, kan der kun gættes på. Det kan blive 30.000-50.000, eller måske er vi heldige, så der “kun” kommer 15.000.

Danmarks grænser er faktisk blevet slettet.

Hvad dette vanvid vil koste til dyre hoteller, forplejning, lommepenge, undervisning og bureaukrati kan ingen svare på. Det eneste vi ved er, at det bliver enormt dyrt.

Men udover det økonomiske problem, foreligger der en langt alvorligere fare for at den krig, der føres mellem Iran og Irak, vil blive videreført på dansk område. Den dag antallet af såkaldte flygtninge fra Iran når op på ca. 50.000 og 20.000 fra Irak, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad der kan ske.

Ingen kan bestride, at mentaliteten hos mange udlændinge er helt anderledes end den danske, det er derfor ikke ubegrundet, mange danskere føler sig meget foruroligende.

Folketinget bør naturligvis hurtigst muligt ændre den nugældende udlændingelov. Også fordi hovedparten af dem der ankommer, med rette, kan betegnes som bekvemmelighedsflygtninge.

Fremskridtspartiet stiller lovforslag om at genindføre det lovgrundlag, der var gældende før ændringen i 1983. Vi håber oprigtigt, at de andre partier vil indse, hvor nødvendigt det er at få stoppet den igangværende invasion.

Helge Dohrman

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 13. årgang / 1. februar 1985

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 13. maj 2010 kl. 05:47
 2. 21. maj 2010 kl. 03:11
 3. 17. marts 2013 kl. 06:04
 4. 17. marts 2013 kl. 07:20
 5. 22. marts 2013 kl. 08:45
 6. 24. marts 2013 kl. 08:09
 7. 25. marts 2013 kl. 06:49
 8. 25. marts 2013 kl. 08:22
 9. 25. marts 2013 kl. 10:14
 10. 25. marts 2013 kl. 10:42
 11. 26. marts 2013 kl. 05:19
 12. 24. august 2013 kl. 07:14
 13. 4. september 2013 kl. 10:37
 14. 2. oktober 2013 kl. 07:52
 15. 16. oktober 2013 kl. 07:55
 16. 16. oktober 2013 kl. 08:29
 17. 19. oktober 2013 kl. 05:30
 18. 25. oktober 2013 kl. 06:33
 19. 25. oktober 2013 kl. 07:00
 20. 26. oktober 2013 kl. 07:17
 21. 27. oktober 2013 kl. 08:28
 22. 28. oktober 2013 kl. 12:02
 23. 1. november 2013 kl. 08:42
 24. 4. november 2013 kl. 05:30
 25. 14. november 2013 kl. 07:33
 26. 15. november 2013 kl. 08:22
 27. 21. november 2013 kl. 07:11
 28. 6. december 2013 kl. 07:43
 29. 8. december 2013 kl. 08:30
 30. 16. december 2013 kl. 08:36
 31. 17. december 2013 kl. 10:38
 32. 17. maj 2015 kl. 09:12
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: