Forside > Økonomi, Centrum-Demokraterne, Det radikale Venstre, Socialdemokratiet > Regeringen er ikke kompetent til at forvalte økonomien

Regeringen er ikke kompetent til at forvalte økonomien

30. september 2008

Budgetredegørelse beviser, at regeringen ikke er kompetent til at forvalte økonomien


På mindre end en halv valgperiode har rødkløverregeringen (A, B, Centrum Demokraterne (D) og KrF, red.) bevist, at den ikke er kompetent til at forvalte økonomien. Det fremgår nu med al ønskelig tydelighed, at massive reduktioner i de offentlige udgifter er uundgåelige, siger Fremskridtspartiets finansordfører, Kim Behnke, i en kommentar til Finansministeriets budgetredegørelse.


– Vi har i dag et samfund, hvor alle betaler til alle og det er ikke holdbart. Det er ødelæggende for økonomien, at de statslige tilskud nu andrager halvdelen af statens udgifter. Omfattende nedskæringer i de statslige udgifter er ikke til at komme uden om, hvis den dynamik i økonomien, der kan skabe beskæftigelse, skal genoprettes, siger Kim Behnke.


– En af de vigtigste arbejdsopgaver for en regering, der hviler på et VKZ-flertal, bliver detaljeret at gennemgå samtlige offentlige tilskud med henblik på vidtgående beskæringer. Kun ved konsekvent at fjerne alle overflødige erhvervs– og persontilskud kan vi skabe fundamentet for ægte personskattelettelser og påbegynde den nødvendige gældsafdragelse af den offentlige gæld.


– Med den gældssituation staten er i, er det foruroligende, at væksten i de offentlige udgifter er voldsomt accelereret i løbet af de 15 måneder, Nyrups (A) regering har været ved magten. Det har hele tiden været en målsætning, at væksten i de offentlige udgifter ikke måtte være større end den øvrige økonomiske vækst. Budgetredegørelsen viser, at den målsætning nu er brudt.


Kim Behnke

Pressemeddelelse

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6-7 / 22. årgang / juni-juli 1994

Reklamer
%d bloggers like this: