Statsstøttet ulovlighed

17. september 2008

Statsstøttet ulovlighed

“Samspil” hedder “et tidsskrift om og for indvandrere”. Det udgives på dansk og har en dansk redaktør. På spørgsmål til rette vedkommende lægges der heller ikke skjul på, at det overvejende finansieres af danske offentlige midler – det vil sige af de danske skatteydere. Det er altså ikke noget almindeligt privat foretagende, men i høj grad et statsstøttet.

Dette tilkendegives også ved, at der i tidsskriftets bestyrelse sidder en række højere danske embedsmænd fra Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet foruden repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp. I et redaktionspanel finder man repræsentanter fra Socialministeriet, Justitsministeriet og Indenrigsministeriet foruden bestyrelsens formand tidligere forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen.

Kort og godt en samling af embedsmæssig soliditet der skulle borge for saglig kvalitet, ligelig og rimelig holdning til danske borgere og forskellige synspunkter eller i det mindste respekt for gældende lov og ret her i landet.

Politiserende embedsmænd
Ved en gennemgang af “Samspil” nr. 1 i 1987 er det derfor slemt nok at konstatere, at tidsskriftet er en ensidig propagandatryksag for den ulyksalige fremmedpolitik, der har været ført her i landet gennem den sidste snes år og et talerør for den fremmedlobby, som på enhver måde fremmer og støtter denne politik. Angreb på danske domstole og myndigheder – hvis deres handlinger i mindste måde mishager redaktionen – veksler med nedsættende omtale af navngivne danske modstandere og af uglesete udenlandske politikere – og omvendt uforbeholden hyldest til de sædvanlige koryfæer som Jacques Blum, hvis seneste misbrug af det politiske skældsord “racisme” i bogen “Racisme på dansk” takseres så højt som til, at bogen “burde husstandsomdeles som telefonbøgerne”. Desværre er man velefterhånden så vant til at slige propagandamisbrug af danske offentlige midler og medier, at man sløves ved det og fristes til blot at trække på skuldrene.

Støtte til flygtninge “under jorden”
På side 35 i det nævnte nummer vågner man dog alligevel op og gnidder øjnene for at kontrollere, om man så rigtigt. Under overskriften “Fra komitéen: Flygtninge under jorden” finder man nemlig en spalte, der handler om asylansøgere, som er forsvundet for myndighederne, bl.a. ca. 200 asylansøgere, der har fået afslag på deres ansøgning om asyl og derfor skal udvises.

Det er politiets opgave at få fat i de pågældende og sørge for, at de sendes ud af landet. Det er imidlertid noget vanskeligt eller plat umuligt, når de er gået under jorden for at skjule sig for myndighederne. Når de kan det, skyldes det, at danske “flygtningevenner” skjuler dem, skønt det er i strid med loven at skjule eftersøgte personer. Enkelte er da vist også allerede blevet idømt bøder for at overtræde disse bestemmelser.

“Samspil” lægger imidlertid ikke skjul på sin forståelse for disse ulovligheder og meddeler, at “til støtte for dette arbejde er komitéen “Flygtninge under jorden” nu trådt åbent frem”. For at ingen kan være i tvivl om, hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker at deltage i ulovlighederne, meddeles endvidere navn og telefonnummer på den person, der koordinerer arbejdet, og som udsender materiale til evt. interesserede.

Ministerielt dobbeltspil
Vi er nu altså nået også dertil at et tidsskrift, der i hovedsagen betales af den danske stat, og i hvis bestyrelse der sidder en række høje embedsmænd fra bl.a. det ministerium, som skal sørge for opretholdelse af lov og ret i landet, åbent tillader sig i virkeligheden at gøre reklame for strafbare ulovligheder og vejlede dem, som ønsker at deltage i ulovlighederne.

Det er vel egentlig ikke så underligt, at respekten for lov og ret går mere og mere i opløsning, når de højeste myndigheder således selv stiller sig bag lovbryderne. Det er vel heller ikke til at undre sig over, at flere og flere danskere finder, at love og regler åbenbart er noget andet, når det drejer sig om indvandrere og såkaldte flygtninge, end når det gælder landets egne børn.

Sune Dalgård

 

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 25 / 14. august 1987 / 15. årgang

  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 26. oktober 2013 kl. 07:33
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: