Forside > Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Islam i Danmark, Mogens Glistrup, Tossegode Danmark, Uncategorized > Vær ikke blåøjet overfor musliminvasionen der hærger Dannevang

Vær ikke blåøjet overfor musliminvasionen der hærger Dannevang

15. september 2008

Vær ikke blåøjet overfor musliminvasionen der hærger Dannevang

Justitsmordet på Riemann var lige så uanstændig som dommen i 1633 over Gallilei. Erfaringerne med fremmedarbejderne burde opfordre til forsigtighed med de såkaldte flygtninge – fortroppen for Koranen og dens bud om hellig krig advarer Mogens Glistrup i denne artikel.

Asylansøgninger – fra dem der kalder sig flygtninge – rejser juridisk to problemer.

A.
Hvordan defineres en flygtning? En person som erklærer, ikke at kunne leve under et vist politisk system, og som måske endda har smuglet sig ud af sit fædreland kommer i kraft af selve asylsagen i et sådant modsætningsforhold til hjemlandets regime, at det kan være forbundet med fysisk og psykisk risiko at sende vedkommende hjem dertil, hvor han er statsborger.

B.
Når man har defineret, hvad en flygtning er, bliver asylansøgerens opgave blot at indrette sine oplysninger efter det begreb, som flygtningenævnet arbejder efter. Ingen kan jo bevismæssigt efterprøve, hvorvidt det er rigtigt eller forkert, hvad ansøgeren fortæller. Man kan ikke få loyal bistand fra hjemlandets myndigheder, og det er ganske naturligt, at ansøgeren ikke har kunnet medbringe dokumentation for sine påstande. Ingen kan modbevise mandens påstand om, at han ikke tør vende hjem eller med nogen rimelig sikkerhed spå om, hvordan hjemlandet vil behandle ham åbent eller i det skjulte straks ved tilbagekomsten eller efter nogen tid.

Ad A og B:

Disse to betragtningssæt bider sig selv i halen så selve det, at man er asylansøger er selvbærende til, at man også er asylberettiget.

Sætter man sig virkelig ind i problemstillingen, indser man let det aldeles tåbelige og naive i de andre folketingspartiers gelasne opvartning, af de asiater som nu oversvømmer Danmark. Hvis ikke vælgerne styrker Fremskridtspartiet, kan det meget let være fortroppen for Koranens forlangende om, at muhammedanerne gennem hellig krig skal undertvinge de vantro. Selv om Riemann af domstolene blev straffet herfor, er det jo bl.a. en statistisk kendsgerning, at Asienfolkeslagene formerer sig langt stærkere end danskerne.

Justitsmordet på Riemann var lige så uanstændigt som dommen af 22. juni 1633 over Gallilei for at påstå, at jorden er rund og ikke pandekageflad.

Deres Mekka

Det er nærmest blasfemisk at sammenligne Islams rejsebureau-aktivitet nu-om-dage med danskerflugterne i 1940`erne.

Hverken danske jøder eller modstandsfolk flygtede rundt om den halve jordklode. De måtte tage det første, det bedste land på den anden side af Øresund. Hvor Iranere og Ceylonesere ikke nøjes med lige, at sætte over de smalle bugter som skiller dem fra lande, der kunne være deres Mekka, hvis de blot ville flygte. Sverige tog imod folk fra samme kulturkreds i årene op til 1945. Mennesker som kun ville være hinsidan rent midlertidigt og først og sidst var engagerede i deres hjemlands kamp for at blive af med den nazistiske besættelsesmagt.

Nutidens muslim-invasion af Danmark er folk  som uden komplekser sætter sig fast ved det danske spisebord for at blive her i generationer ud i fremtiden og som kalder sig indvandrere. Erfaringen med fremmedarbejdere skulle opfordre os til forsigtighed med nu at være lige så blåøjede overfor de såkaldte flygtninge, der nu hærger Dannevang.

Magter det ikke

Det er enormt overfladiske personer, der oversvømmer medierne med deres påstande om, at det rige Danmark skal hjælpe folk i nød. Dels er Danmark ikke et rigt land, men lader som om det ved gældsætnings-narkomani. Dels magter lilleput-Danmark nu engang ikke at afbøde blot en milliontedel af de ulykker og uretfærdigheder, som indtræffer jorden rundt. Vi gør både omverdenen og os selv den største tjeneste ved at koncentrere os om at bringe orden i vort eget hus og ikke føle os selv som så kolossalt overgode, at vi kan hjælpe alle de andre.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 7 / 13. årgang / 15. februar 1985

Reklamer
%d bloggers like this: