Forside > Uncategorized > Danmark har ingen flygtningeproblemer

Danmark har ingen flygtningeproblemer

2. september 2008

Danmark har ingen flygtningeproblemer


…,men et stort emmigrationsproblem af bistandsemmigranter, som vælter over vort lands grænser og forlanger at blive opvartet. Danmark havde flygtninge efter 2. verdenskrig. De kom også i tusindvis, men var indbudte. Det var mest kvinder, børn og ældre mennesker, det var vore naboer, som ingen steder havde at bo, da Tyskland var sønderbombet.

For at disse ikke skulle dø af sult, blev der oprettet flygtningelejre flere steder. De blev sat i barakker – de fleste fra besættelsens tid -, og rundt om lejrene var der pigtrådshegn og bevæbnede vagter, så jeg mener, at havde Danmark lejre til nudagens såkaldte flygtninge, var landet ikke så eftertragtet længere.


De såkaldte flygtninge skal ud af landet. Det er ikke en opgave for den danske stat at forsyne disse med fine lejligheder eller oplæring i det danske sprog. Deres hjemsendelse skal staten ej heller betale. Det var jo en opgave for Stig Westhoff, flygtningehjælpen og Ove Klint samt andre, der vil indsamle frivillige bidrag og ikke finansieres af lånte penge. Stig Westhoff kan måske sige, hvorfor der er så mange illegale grænseoverløbere fra Tyskland. Men vi har jo en dansk sang, som lyder (at ukrudt er føget over grænsen), det må en Rene Boch også forstå, han har jo en stor løn for at sikre Danmarks bagland. Jeg er sikker på, at der ikke ville mangle frivillige, som uden løn ville holde vagt.


Da vi ikke kan få en folkeafstemning om fremmedpolitikken, skal vi til næste folketingsvalg ikke se politisk, men upolitisk og få indvalgt kandidater, der vil arbejde for følgende:


At Dansk Flygtningehjælp fratages alle offentlige midler, der anvendes til støtte af såkaldte fremmede, opklæbning af fremmede plakater, det offentlige skal ikke betale omkostningerne ved familiesammenføring samt til samlingssteder, radioudsendelser og modersmålsundervisning. At personer som ikke er født eller adopteret i Danmark af danske forældre under ingen omstændigheder tillægges stemmeret eller valgbarhed ved offentlige valg eller opnår offentlig ansættelse og ikke automatisk opnår dansk statsborgerskab.


En revidering af straffeloven bør også ske således at danske statsborgere, der groft overtræder bestemmelser indenfor fremmedlovgivningen kan tiltales for landsforræderi. Eventuelt med tilbagevirkende kraft med fængsel og fortabelse af borgerlige rettigheder i en årrække.


M. Wolff

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 4 / 18. årgang / april 1990

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 24. oktober 2013 kl. 07:55
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: