Ubetinget fængsel!

1. september 2008

Ubetinget fængsel!!

 

Fulgt af sigende relativ tavshed led vort godt 150-årige demokrati et markant knæk den 12. marts. Ganske exceptionelt blev en 76-årig mand idømt ubetinget fængsel. Ikke for mord, ikke for brandstiftelse, ikke for narkohandel, men ganske enkelt fordi, han havde oplyst folket om muhamedanertruslen mod Danmark.

 

Med dommen mod Fremskridtspartiets stifter – Mogens Glistrup – den 12. marts har uretsordenen endnu engang skærpet sin kurs mod politiske dissidenter (systemkritikere, red.) på den forkerte side af midten. Spørgsmålet om den demokratiske proces overhovedet kan siges at fungere mere blev rejst af Glistrup i Østre Landsret 12. marts. Nogle uddrag af denne gives nedenfor:

 

Siden 1935 har jeg været optaget af Muhamedanismens hovedpunkt: Gennem listig indsats og hellig krig (Jihad) til Allahs ære at erobre hele Verden – altså også Danmark.

 

Det er beundringsværdigt, at muhamedanerne har kunnet holde fast ved den Koran og de Hadither (overleverede fortællinger om Muhammeds liv, red.), som Muhammed efterlod sig ved sin død i år 632. Som islamisk henligger nu et kæmpeområde fra Marokko i vest til Sydfilippinerne i øst. I verdens befolkningstal indgår op mod halvanden milliard muslimer.

Muhamedanismen er i stadig vækst. Bl.a. på grund af tidlig ægteskabsalder og høj fødselsrate.

Fra 1965 er til Danmark foregået en stadig accelererende invasion af islamitter. Fremskrivninger viser, at årtier før det 21. århundrede er gået til ende, vil der være muslimsk befolkningsflertal i Danmark. Jeg retter ikke nogen som helst bebrejdelse mod muhamedanerne. De gør bare, hvad de er beordrede til i.h.t. den ideologi, som er deres.

Vedrørende paragraf 266b´s historie er hovedtrækkene: FN-flertallet lå fra 1945 i hænderne på Vestcivilisationens lande. Det skiftede omkring 1960 p.g.a. de mange nye muhamedanerstater, som afkoloniseringen medførte. Derfor kom det på dagsordenen at udarbejde forslag til en Antiracismekonvention.

Den blev vedtaget i 1965 og førte herhjemme til den moderne racismeparagraf, som alle i Folketinget ved vedtagelsen dog var enige om, alene skulle være et spørgsmål om god moral.

Selve paragraffens ordlyd er det, man kalder en retlig standard: Det vil sige, at den udslynger nogle vage udtryk, som kan fortolkes til hvad som helst. Den slags gummiparagraffer er en undergravning af det fundament, der findes i straffelovens paragraf 1, 1. punktum: Danske borgere skal klart kunne læse i lovteksten, hvad de straffes for. Det er ikke tilfældet med paragraf 266b. Også derfor bør domstolene som altovervejende hovedregel frifinde, når der – som i den foreliggende sag – skal tages stilling til paragraffens rækkevidde.

Mediernes behandling af domfældelserne i perioden efter 22. marts 1998 har hos befolkningen fremkaldt det indtryk, at det at kritisere noget vedrørende muhamedanerne er en overtrædelse af racismeparagraffen. Det har til dels stimuleret til at øge kæmpedyngen af politianmeldelser dels afskrækket danskerne fra åbent at berøre noget som helst, der bare tangere emnet. Dette indebærer afsindige forgiftninger af samfundsdebatten om den største fare i hele vor fædrelandshistorie.

Gennem alle de 34 år, jeg har arbejdet for at opnå folketingsmedlemskab som min hovedbeskæftigelse, har jeg haft som mål at skabe bedre trivselsvilkår for den danske befolkning i Danmark. I konsekvens heraf har det uafbrudt været min sikkerhedspolitik at opnå, at der ikke her i landet må bo muhamedanere i nævneværdigt antal. Derfor har jeg bl.a. udformet mit lovforslag om muhamedanerfrit Danmark. Meget af det jeg er tiltalt for i den foreliggende sag, er baseret på, at lovforslaget er vedtaget og trådt i kraft, før de pågældende foranstaltninger kan iværksættes.

Først når det lovgivningsmæssige er i orden, bliver det nemlig en forbrydelse for de i lovforslaget definerede muhamedanere at opholde sig her i landet. Derfor angår de pågældende tiltalepunkter en hypotese, som ikke kan komme ind under paragraf 266b. Det er pædagogiserende illustrationer af lovforslagets indebyrd, som så kan indgå i den enkelte vælgers overvejelser, om han er for eller imod forslaget. Mange mener, at som magthaverforholdene er nu i Danmark, bliver det forslag nok aldrig til lov. Men store forandringer kommer så eksplosivt nu om dage, at ingen kan afvise, at der en skønne dag nærmer sig et flertal for vedtagelsen.

Det vil ligeledes være en grov virkelighedsnægtelse, hvis nogen bestred, at risikoen er tilstede for, at muhamedanerne i Danmark opnår et antal og en ideologi, som vil kunne true danskernes fortsatte forbliven i vort land. Realiseres denne risiko, vil danskerne ingen fortrydelsesret have. Da fortaber vi det område, som vi homogent har beboet de sidste 15.000 år ifølge 2002-værket “Danmarks Oldtid” forfattet af Nationalmuseumsmanden Jørgen Jensen. Anvendelse af paragraf 266b kan blive en skamplet på den generation, som ikke i tide sikrede det land, vi fik overgivet fra de 450 generationer af forfædre og formødre, der har opbygget vort Danmark og ladet det gå i arv. Til låns for os som nu er danskere i Danmark. Foreløbig har jeg dokumenteret Islamlobby- og muhamedanertruslen imod os på over 9.000 sider. Interesserede kan købe dem eller udsnit heraf om de begivenheder, de pågældende er mest interesserede i.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 31. årgang / juni 2003

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 8. april 2009 kl. 11:34
 2. 8. april 2009 kl. 14:03
 3. 9. april 2009 kl. 05:31
 4. 9. april 2009 kl. 05:51
 5. 9. april 2009 kl. 05:54
 6. 9. april 2009 kl. 06:01
 7. 9. april 2009 kl. 06:11
 8. 9. april 2009 kl. 06:19
 9. 9. april 2009 kl. 06:37
 10. 10. april 2009 kl. 07:38
 11. 10. april 2009 kl. 08:02
 12. 11. april 2009 kl. 08:24
 13. 12. april 2009 kl. 13:10
 14. 12. april 2009 kl. 13:21
 15. 13. april 2009 kl. 04:35
 16. 13. april 2009 kl. 04:45
 17. 13. april 2009 kl. 05:06
 18. 13. april 2009 kl. 05:48
 19. 13. april 2009 kl. 06:16
 20. 13. april 2009 kl. 08:00
 21. 13. april 2009 kl. 11:50
 22. 14. april 2009 kl. 06:07
 23. 15. april 2009 kl. 14:21
 24. 17. april 2009 kl. 07:21
 25. 17. april 2009 kl. 14:16
 26. 17. april 2009 kl. 16:55
 27. 18. april 2009 kl. 08:00
 28. 18. april 2009 kl. 08:30
 29. 19. april 2009 kl. 08:17
 30. 26. april 2009 kl. 09:07
 31. 18. september 2009 kl. 13:25
 32. 2. oktober 2009 kl. 17:06
 33. 7. december 2009 kl. 15:04
 34. 11. maj 2010 kl. 03:03
 35. 16. maj 2010 kl. 17:14
 36. 10. juni 2010 kl. 05:33
 37. 23. juni 2010 kl. 05:53
 38. 11. august 2011 kl. 04:13
 39. 24. oktober 2012 kl. 04:33
 40. 24. august 2013 kl. 07:15
 41. 24. august 2013 kl. 09:08
 42. 24. august 2013 kl. 09:16
 43. 5. oktober 2013 kl. 09:51
 44. 12. oktober 2013 kl. 09:18
 45. 26. oktober 2013 kl. 10:25
 46. 28. oktober 2013 kl. 07:45
 47. 8. december 2013 kl. 08:52
 48. 8. december 2013 kl. 09:45
 49. 20. juni 2014 kl. 05:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: