Gør noget selv

1. september 2008

Gør noget selv

Folketingsåret 1980 sluttede med, at de 4 gamle partier samt Centrum Demokraterne (D) og Kristeligt Folkeparti stemte for en finanslov med statsudgifter i 1981, der vil overstige skatterne med 52.159.556.900 kr.

Hver dansk familie skal altså i gennemsnit betale 40.000 kr. mere i skat for overhovedet at følge med i de seks partiers vildskab med at smide om sig med skatteydernes penge. Ingen tvivl om, at familierne kommer til at betale disse 40.000 kr. med rente og renters rente. Og derudover underskuddet for 1980 og det forudgående år og de foregående år igen. Der udstedes nemlig statsobligationer for at dække underskuddet. Og disse statsobligationer skal til syvende og sidst indfries ved forøgede skatter.

Håbet for det nye år er at få stoppet eller i al fald begrænset dette galmandsværk.

Det eneste, som de seks uansvarlige finanslovspartier imidlertidig har respekt for er, hvis de selv kommer til at tabe nogle af deres mange givtige ben og pamperstillinger.

Derfor er den eneste vej fremad at få langt større tilslutning til Fremskridtspartiet end i 1980. Den eneste måde, som den enkelte kvinde og mand rundt omkring i Danmark kan give de seks landsødelæggende partier en lærestreg på er ved selv at slutte op om Fremskridtspartiet og få flest mulige andre til at gøre det samme. 1981 bliver jo under alle omstændigheder et valgår. Ved kommunevalget den 17. november 1981 afgøres, hvem der skal styre kommuner og amter i 1982, 1983, 1984 og 1985. Nogle vil måske sige: Den tid, den sorg…

Kortsynethed af den art har bragt Danmark ud i afgrundsuføret. Lær af fortidens fejl. – Gå allerede i dag i gang med at forberede et stærkt kommunevalg for liste Z – både i Deres egen kommune og i Deres eget amt. For eksempel ved at være villig til at stille op på liste Z og ved at få andre gode kvinder og mænd til at gøre det samme. Ofte er det nogle få stemmer, der gør forskellen, om der kommer et yderligere Fremskridtsmedlem ind. Og hvert ekstra Fremskridtsmandat betyder øget indflydelse. For eksempel i de forskellige udvalg.

Det at stille op til kommunalvalg betyder naturligvis ikke, at man også bliver valgt. Men det kan meget let betyde, at man ved at give den håndsrækning til Fremskridtspartiet får skrabet de fornødne stemmer hjem. – Hvert eneste gode navn på liste Z betyder jo, at vi får måske 10, måske 20 stemmer, som vi ellers ikke havde fået.

Derfor må alle læsere af nærværende blad straks gå i krig med opgaven – og holde ud. Det er så vigtig en sag, at De selv, Deres børn og Deres børnebørn kan komme til at leve i et Danmark under ordentlige forhold. I stedet for at vort fædreland skal synke ned til at blive en fjerderangsnation, blot fordi landets indbyggere er så travlt optagne af egne sysler, at de bliver sløve og passive med bidrag til at klare landets problemer.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 8 / 9. årgang / 27. februar 1981

Reklamer
%d bloggers like this: