Forside > Folkestyre/demokrati, Politiske "ben" og skandaler, Retspolitik > Skidt med demokratiske rettigheder: STOP Glistrup

Skidt med demokratiske rettigheder: STOP Glistrup

29. august 2008

Skidt med demokratiske rettigheder: S T O P Glistrup

Ny justitsministeriel svinestreg betyder negativ særbehandling af Fremskridtspartiets EF-spidskandidat.

Erik Ninn-Hansen (C), justitsminister, Folketingets beneficerede forsvarsadvokat, burde naturligvis være at finde forrest i kampen for at sikre enhver dansk borger hans demokratiske rettigheder. Sådan er det ikke!

Firkløverregeringens (VCCD og KrF, red.) øverste chef for justits- og fængselsvæsenet går den stik modsatte vej. I al fald, når det gælder hans politiske ærkefjende, Fremskridtspartiets leder og EF-spidskandidat Mogens Glistrup.

Glem reglerne

Til sin forlængede arm i Horserød, fængselsinspektør Helle Hald har Ninn-Hansen givet ordren: Stop Glistrup, se bort fra demokratiets spilleregler, glem alt om almindelige bestemmelser for indsattes frihed, kort sagt: Glistrup må under ingen omstændigheder få mulighed for at gøre sig gældende i EF-valgkampen.

Så farlig er Fremskridtsbevægelsen og dens politiske ledere altså blevet.

Efter forårsrengøringen.

Efter befrielsen fra femtekolonnefolkene.

Et cadeau til Glistrup, hans idéer, hans politik og hans gennemslagskraft – den mand er jo farlig! – men naturligvis først og fremmest et gement slag mod Glistrups grundlæggende borgerlige, demokratiske rettigheder.

Uden særbehandling

Som omtalt i sidste uges FREMSKRIDT havde Mogens Glistrup ansøgt om en måneds strafafbrydelse for, på lige fod med EF-valgets øvrige kandidater, at kunne føre valgkamp. Det nægtede Ninn-Hansen, at give tilladelse til.

Glistrup var derfor indstillet på, i lighed med praksis op til folketingsvalget i januar og uden at opnå særbehandling af nogen art, udelukkende at anvende opsparede udgange fra fængslet i Horserød til at føre valgkamp. Med de begrænsninger i forhold til i øvrigt opstillede spidskandidater det giver.

Også dette har den konservative justitsminister på ureglementeret vis spændt ben for.

Det er ganske enkelt – i strid med tidligere anvendte regler for indsattes gøremål under orlov – meddelt Glistrup, at det vil blive betragtet som misbrug, hvis han anvender fritimer udenfor Horserød til valgkampslignende formål.

For andre fangers vedkommende blander fængselsvæsenet sig ikke i, hvad de foretager sig under udgang, blot de ikke begår kriminalitet.

Ens for alle

Hvad man end kan mene om ordningen med, at straffefanger bevilges frihed af kortere eller længere varighed, kan der ikke herske tvivl om, at når den slags muligheder gives, skal reglerne administreres så de virker ens for alle.

Det er derfor en ny grov svinestreg af den Fremskridtshadende Ninn-Hansen, at han har beordret negativ særbehandling af Mogens Glistrup.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 25. maj 1984 / 12. årgang

Reklamer
  1. Endnu ingen kommentarer.
  1. 18. april 2009 kl. 08:22
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: