Løftebrud

26. august 2008

Løftebrud

Regeringens forslag om ekstraskat på opsparing er et alvorligt løftebrud.

Regeringspartierne (V, C, CD og KrF, red) gik imod Socialdemokratiets tanker om en beskatning af pensionskasserne. Modstanden var så stor, at Anker Jørgensen trådte tilbage.

Dernæst ønskede regeringspartierne en éngangsbeskatning af pensionskassen og endelig har regeringspartierne indgået en aftale med Socialdemokratiet om en varig ekstraafgift på opsparing.

Det betyder, at den danske befolkning, til trods for at vi har en borgerlig regering i dag, er udsat for det største skattetryk, vi nogensinde har oplevet.

Alle der har pensionsopsparing, kapitalpension, livsforsikringer o.s.v. er blevet ført bag lyset.

En ganske almindelig lønmodtager kan efter årsopgørelsen have fået en fremgang af en kapital på kr. 2.000 som realrente, men kan p.g.a. beregningsmetoden komme til at betale en realrenteskat på kr. 3.000. Dette blev fremhævet af Glistrup og underbygget med et eksempel ved første behandlingen af regeringens lovforslag. Skatteministeren (Isi Foighel, C, red.) havde ingen kommentarer til regneeksemplet, formentlig fordi regnestykket var rigtigt, og så fordi ministeren regner med, at det er der ikke mange, der forstår. Det er ganske enkelt en skandale, at et skattelovsforslag har indbygget en forudsætning om, at det er uforståeligt for den enkelte borger.

Fremskridtspartiet stemmer imod lovforslaget, der på udmærket måde tydeliggør forskellen imellem Fremskridtspartiet og Det konservative Folkeparti.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 18 / 11. årgang / 13. maj 1983

%d bloggers like this: