Forside > Politiske "ben" og skandaler, Socialdemokratiet > Knud Heinesen får ben til 70.000,-

Knud Heinesen får ben til 70.000,-

26. august 2008

Et ”fedt ben mere”: Knud Heinesen (A) får ben til 70.000,-

Rønnebærrene er sure, sagde ræven! Ja, således kan man selvfølgelig sige til fremskridtsfolkene, når vi protesterer mod, at Socialdemokratiets gruppeformand Knud Heinesen er indstillet til et ekstra 70-tusinder-kroners-ben.

Det drejer sig om, at den økonomiske styring af Rigshospitalets budget går helt ad post-terminalen til. Det er slemt. Da Rigshospitalet er et undervisningshospital hører det under undervisningsministeriets domæne.

Af Folketingets finansudvalg er undervisningsministeren blevet presset for at få sat lidt styr på tingene på Rigshospitalet. Dette har ministeren hidtil ikke magtet. Derfor skal der nu etableres en robust bestyrelse for Rigshospitalet.

Undervisningsministeren ønsker, at Knud Heinesen skal være formand for denne bestyrelse. Det lyder umiddelbart ret fornuftigt, da Heinesen jo må have erfaring fra sine ministerperioder og er en trænet forhandler. Imidlertid er Heinesen i øjeblikket formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, og denne opgave er så svær, at et flertal i Forretningsordenen har indstillet til Folketinget, at der bevilges skattefrit sekretærbistand på kr. 100.000 – til Heinesen og til de øvrige gruppeformænd på tinge.

Spørgsmålet er så nu, at hvis gruppeformændene er så pressede, at de har behov for skatteyderbetalt sekretærbistand for kr. 100.000 om året, hvorledes kan en gruppeformand da få tid til at dyrke de mange ekstrajobs som eksempelvis Knud Heinesen bliver tildelt.

Altså, Hvis Heinesen er så hårdt presset, at han må have sekretærbistand på skatteydernes regning for kr. 100.000 årligt, hvordan kan man så få tid til at tjene kr. 70.000 som formand for bestyrelsen for Rigshospitalet.

Dette spørgsmål er endnu ikke besvaret af undervisningsministeren, og så længe dette svar ikke er indløbet, må vi fastholde, at formandsposten til Heinesen mere er et spørgsmål om ekstra løn til den Heinesen, som ikke i øjeblikket har en stor ministergage, end det er et spørgsmål om at finde en person, som er kvalificeret til at være formand for Rigshospitalets bestyrelse.

Eaj

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 10 / 9. årgang / 13 marts 1981

%d bloggers like this: