Der misinformeres groft om børnechecken

25. august 2008

Der misinformeres groft om børnechecken

 

Repræsentanter for regeringspartierne (V, C, CD og Krf, red.)  og den regeringsvenlige presse har bragt forkerte oplysninger om Rio Bravo-forliget og børnechecken.

Her sætter Helge Dohrmann tingene på plads.

 

Det er helt forkert, når det er blevet hævdet, at det forslag skatteministeren (Isi Foighel, C, red.) nu har fremsat om udsendelse af en check på 800 kr. til alle børnefamilier, var aftalt i Rio Bravo-forliget.

 

Den del af Rio Bravo-forliget var, at alle småbørnsfamilier fra og med indkomståret 1984 skulle have et forhøjet personfradrag på kr. 4000 pr. barn. Og det er jo noget ganske andet!

 

Efter forligets indgåelse hævdede skatteminister Isi Foighel imidlertid, at man af praktiske og administrative grunde ikke kunne nå at indregne forhøjelsen af personfradraget i skatteåret 1984. Som kompensation for dette tilsluttede Fremskridtspartiet sig, at der som en engangsforeteelse blev udsendt en check i 1984.

 

For at undgå alle kedelige misforståelser blev Rio Bravo-forliget nedfældet på tryk, dateret “Statsministeriet den 23. oktober 1983).

 

Klart aftalebrud

De fleste hæderlige mennesker vil forstå Fremskridtspartiets reaktion, da vi – efter at have opfyldt aftalen til punkt og prikke – pludselig erfarer, at regeringspartierne og de radikale (B) blæser aftalen en lang march og ikke vil gennemføre de lovede skattelettelser.

 

Fremskridtspartiet har altid haft den opfattelse, at blev der indgået en aftale med andre partier, så skulle den overholdes 100 %.

 

Den behandling vi her har fået, kan der ikke findes nogen undskyldning for. Det er klart aftalebrud og svarer nøjagtig til den utænkelige situation, at en forretningsdrivende lægger en vare på bordet, tager kundens penge til sig og skyndsomt snupper varen igen.

 

Det er heller ikke korrekt – som påstået -, at alle partier støtter forslaget om udsendelse af en ny børnecheck. Fremskridtspartiet vil stemme imod.

 

Vi finder af flere grunde, at dette er det glade vanvid.

 

Checken i 1984 var en nødforanstaltning, fordi børnefamilierne ellers med rette kunne føle sig snydt. Men vedrørende 1985 bør man lægge mærke til, at der ikke er afsat en eneste krone på finansloven til dette formål. Checken er med andre ord dækningsløs og vil som sådan, – når det er staten, der har udsendt den – medføre, at seddelpressen skal køre endnu hurtigere.

 

En håndsrækning

Fremskridtspartiet vil på ingen måde benægte, at mange børnefamilier med mindre indkomster så absolut trænger til en økonomisk håndsrækning.

 

Den mest retfærdige løsning på det problem ville være at forhøje bundfradraget således, at dem med de mindre indkomster blev tilgodeset.

At udsende en check til alle – også millionærer og nulskatteydere – er meget uretfærdigt og vil forstærke det indtryk mange har, nemlig at regeringen mangler social og økonomisk forståelse.

Helge Dohrmann

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 13. årgang / 1. februar 1985

Reklamer
%d bloggers like this: