Forside > Folkestyre/demokrati > Oprør imod magthaverne

Oprør imod magthaverne

24. august 2008

Oprør imod magthaverne


Allerede i 70´erne var det tydeligt, at vi var på vej imod afgrunden. I 80´erne fik vi rettet op på økonomien ved bl.a. at fjerne den automatiske dyrtidsregulering og indførte realrenteafgiften. Men vi fik ikke ændret på den afgørende faktor, omlægning af den offentlige sektor v.h.a. privatisering af offentlige virksomheder og skattelettelser. Den borgerlige regering talte om strukturændringer men turde ikke gennemføre dem. I dag er det umuligt generelt at hæve den skattefrie bundgrænse uden at fyre 2/3 af de offentligt ansatte. Antallet af offentligt ansatte er steget fra      70´erne til 90´erne med mere end 500.000. Dertil kommer, at vi har importeret lige så mange fremmede statsborgere til offentlig forsørgelse.


Derfor kan det ikke undre, at det betyder ringere offentlig service og højere skatter for befolkningen. Vismændenes forslag om et beskæftigelsesfradrag på ca. 16.000 kr. pr. arbejdsløs, der kommer i arbejde, er sympatisk, men nytteløst. Arbejdsopgaverne i den offentlige sektor skal privatiseres, så de bliver underlagt udbud og efterspørgsel. I takt hermed skal der gives skattelettelser ved at hæve den skattefri bundgrænse, så prisen på arbejde ikke stiger, og borgerne selv kan betale for en række serviceydelser.


Det er tvivlsomt, om sådanne ændringer kan gennemføres ad frivillighedens vej, fordi de offentligt ansatte og alle dem, der lever af at have et sugerør mede i de offentlige kasser ikke frivilligt afgiver deres privilegier.


Der er jo en række fonde, der kan tømmes, før vi kommer til et økonomisk sammenbrud. Vi kan også fortsætte med sociale forringelser for de svageste grupper i samfundet. En fortsat udvidelse af den offentlige sektor og et stigende skattetryk vil forstærke nedturen.


Det kan være en af bevæggrundene for, at de “ansvarlige” politikere gerne vil have dannet den politiske Union, EU, så alle ubehagelige beslutninger kan tages i Bruxelles og Frankfurt.


Som vi kender det fra USA, vil de fattige blive fattigere og de rige rigere. Med alle de importerede problembørn vil vi virkelig få et polariseret samfund.


Der er tid endnu til at rette op på skævhederne, men det kræver endnu et oprør imod magthaverne, som vi havde i 70´erne, men med den forskel, at det nyttede noget denne gang.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 1 / 27. årgang / januar 1999

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 3. marts 2009 kl. 09:10
 2. 4. marts 2009 kl. 14:01
 3. 29. marts 2009 kl. 08:16
 4. 24. juli 2013 kl. 08:40
 5. 24. juli 2013 kl. 09:44
 6. 30. juli 2013 kl. 05:11
 7. 2. august 2013 kl. 06:25
 8. 7. august 2013 kl. 07:51
 9. 11. august 2013 kl. 04:14
 10. 13. september 2013 kl. 09:44
 11. 14. september 2013 kl. 09:40
 12. 25. september 2013 kl. 13:20
 13. 27. september 2013 kl. 08:52
 14. 2. oktober 2013 kl. 09:22
 15. 3. oktober 2013 kl. 07:45
 16. 17. oktober 2013 kl. 11:09
 17. 18. oktober 2013 kl. 08:08
 18. 19. oktober 2013 kl. 04:38
 19. 11. november 2013 kl. 09:04
 20. 15. november 2013 kl. 05:55
 21. 28. november 2013 kl. 09:47
 22. 22. april 2014 kl. 09:47
 23. 12. oktober 2014 kl. 03:08
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: