Forside > Personlig frihed > Nogle Fremskridts-holdninger i ugen 30. marts – 5. april 1981

Nogle Fremskridts-holdninger i ugen 30. marts – 5. april 1981

24. august 2008

Nogle Fremskridts-holdninger i ugen 30. marts – 5. april 1981

Fremskridtspartiet går imod statstilskud til visse strukturforbedringer m.m. indenfor fiskeriet. Fremskridtspartiet vil ikke være med til at øge skattetrykket i forbindelse med udslusningsforanstaltninger, produktionsprogrammer, EFG-uddannelser samt uddannelse af specialarbejdere m.v. Fremskridtspartiet mener, at alle disse støtteordninger øger arbejdsløsheden og ”krykker” til erhvervslivet er dårligere end et sundt erhvervsliv, hvilket kan konstateres ved at lette skattetrykket.

Fremskridtspartiet er af den mening, at man skal betale stempelgebyrer tilbage, som man har opkrævet hos landbrugerne i de sidste fem år uden at have den fornødne hjemmel hertil.

Fremskridtspartiet mener fortsat, at de nødvendige foranstaltninger til at sikre de danske kyster er en statsopgave.

Fremskridtspartiet mener, at det er urimeligt, at en stigende beskatning af – og hetz mod bilismen direkte modarbejder egns- og erhvervsudviklingen i tyndt befolkede områder, og en arbejder i provinsen – gennem skatterne – betaler til underskuddet for den kollektive trafik f.eks. HT, han ikke selv kan anvende.

Fremskridtspartiet mener, at socialisterne skal stoppes, når de udnytter statsmonopolet Danmarks Radio til at udsende socialistisk propaganda via såkaldte undervisningsudsendelser. Socialisterne går imod såkaldte monopoler, når de ikke selv kan udnytte dem til at hjernevaske befolkningen.

Fremskridtspartiet kræver socialministeren (Ritt Bjerregaard, A, red.) afskediget, fordi hun har overtrådt ministeransvarligheds-Loven § 4, idet hun har afgivet urigtige og vildledende oplysninger til Folketinget på trods af advarsler herom fra Fremskridtspartiet.

Det mest sandsynlige er, at den danske befolkning endnu engang kan konstatere, at lov og ret er et fiktionsbegreb, og kun de anti-socialdemokratiske samfundsborgere der kan regne med, at magten vil blive brugt imod dem, hvis de skulle have overtrådt en eller anden bestemmelse i én af magthavernes mange gummilove. Som hovedregel er alt forbudt, indtil praksis i hvert enkelt tilfælde skulle vise noget andet. Der er forskel på en Jørgen Hattemager og en socialdemokrat.

Ole Maisted

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 14 / 9. årgang  / 10. april 1981

Reklamer
%d bloggers like this: