Forside > Personlig frihed, Socialdemokratiet > Kæmp for din frihed, dansker!

Kæmp for din frihed, dansker!

24. august 2008

Kæmp for din frihed, dansker!

Danmark befinder sig i krise. Det er ikke kun en økonomisk krise. I den del af Danmarkshistorien hvor vi har haft folkestyre, er der ingen, der har fremkaldt så sygelige tilstande i landet som socialdemokraterne. Ved deres ødselhed har de ruineret os, og så er det endda ikke det værste, thi under socialdemokraternes indflydelse er hele mentaliteten i Danmark blevet pilrådden.

Socialdemokratiet er blevet et ideologisk parti, som støt arbejder på at gøre Danmark til en socialistisk stat. Det idealsamfund, – som socialdemokraterne troede, de var ved at opbygge -, er på vej til at udvikle sig til en katastrofe for det danske samfund. Socialdemokraterne har umyndiggjort befolkningen. Udformningen af det enkelte menneskes liv er af Socialdemokratiet ved at blive gjort til et fælles anliggende, hvor ingen kan gå sine egne veje uden at beskyldes for at bryde med almenvellet. Alle afgørelser skal træffes i solidaritetens hellige navn og den, der har en anden opfattelse har sat sig uden for samfundet og beskyldes for at være egoist. Socialdemokratiet ønsker, at den danske befolkning skal tabe troen på det enkelte menneskes ansvarlighed. Ansvaret skal overtages af samfundet d.v.s. Socialdemokratiet.

Det er Socialdemokratiets angreb på det enkelte menneskes ret overfor staten, der skaber den politiske uro i Danmark. Det er Socialdemokratiets tro på at den, der har magten også har retten. Retten til i den mindste detalje at tilrettelægge den enkelte danskers tilværelse. Uroen i den danske befolkning skyldes Socialdemokratiets ønske om at ændre Danmark til en egentlig socialistisk stat.

I 80`erne MÅ DANSKERNE gøre op med sig selv, hvad vi ønsker. Ønsker vi at forsvare det enkelte menneskes ret overfor staten, eller ønsker vi, at vi alle må bøje nakken og indrette os efter, hvad en håndfuld mennesker i Socialdemokratiets og fagforeningens top ønsker.

Fremskridtspartiet tror på, at danskernes vilje til at vælge frihed ikke kan knægtes. I 70`erne og her i begyndelsen af 80`erne har det kun været Fremskridtspartiet, der har turdet at gå imod Socialdemokratiet. Det er derfor et umådeligt ansvar, vi alle har. Ansvaret for kommende generationers frihed og ret hviler på Fremskridtspartiet som Socialdemokratiets arvtager. Socialdemokratiets dage er talte, – fremtiden tilhører Fremskridtspartiet.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 9. årgang / 22. maj 1981

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 3. marts 2009 kl. 09:57
 2. 3. marts 2009 kl. 15:04
 3. 7. januar 2010 kl. 14:16
 4. 7. januar 2010 kl. 14:33
 5. 8. juni 2010 kl. 05:24
 6. 25. juni 2010 kl. 12:35
 7. 28. juni 2011 kl. 03:34
 8. 20. marts 2013 kl. 05:04
 9. 20. marts 2013 kl. 05:13
 10. 28. juni 2013 kl. 06:52
 11. 28. juni 2013 kl. 07:11
 12. 22. juli 2013 kl. 06:39
 13. 24. juli 2013 kl. 10:03
 14. 7. august 2013 kl. 08:46
 15. 14. august 2013 kl. 05:51
 16. 25. september 2013 kl. 12:07
 17. 11. oktober 2013 kl. 07:37
 18. 23. oktober 2013 kl. 06:38
 19. 14. november 2013 kl. 07:28
 20. 15. november 2013 kl. 07:37
 21. 20. november 2013 kl. 13:32
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: