Grov forskelsbehandling

23. august 2008

Grov forskelsbehandling

Der er næppe tvivl om at mennesker, som må søge husly på herberg, er nogle af de dårligst stillede i vores samfund. På f.eks. Sundholm ved København betaler en hjemløs dagligt 62 kr. for et enkeltværelse på ned til 9 kvm. og 51 kr. for forplejning. Altså over 100 kr. om dagen.

Tager man derimod en topembedsmand – som f.eks. Rigsombuddet på Færøerne -, så har han en tjenestebolig med privat bolig på 125 kvm. Han betaler 2.463 kr. pr. måned for den private de  eller svarende til under 100 kr. om dagen. Rigsombuddet er en topembedsmand med en kæmpe gage om året og alligevel en lille statstøttet boligudgift. Der er desværre mange eksempler. F.eks. bor oldfruen på Marienborg (Statsministerens bolig, red.) i en 120 kvm. bolig og betaler 3.200 kr. om måneden eller kun lige over 100 kr. om dagen – svarende til 15 % af lønnen!

Der er tale om så grov forskelsbehandling mellem statens topfolk og samfundets absolut dårligst stillede, at det kræver handling. Fremskridtspartiet har derfor rejst sagen over for finansministeren (Mogens LykketoftA, red.), hvorfra ovenstående tal stammer.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 25. årgang / december 1997

%d bloggers like this: