Forside > Boligpolitik, Centrum-Demokraterne > Erhard faldt pladask

Erhard faldt pladask

23. august 2008

Erhard faldt pladask

Om forligsaftalen af 20. maj 1981 skriver Kristeligt Dagblad:

” Om overskudsdeling og rentefradragsomlægning siger forligsteksten direkte, at disse to spørgsmål ikke er omfattet af aftalen, men ikke blot det: man giver også grønt lys for, at regeringen kan gennemføre disse sager, hvis den ellers kan finde et fornødent flertal for dem. Ganske vist kan det rent teknisk ikke nås i forligsperioden, men det forhindrer ikke, at Kristeligt Folkeparti og Centrum Demokraterne tager til efterretning, at nu kan regeringen (Socialdemokratiet, red.)  fremme disse mærkesager. “

Navnlig er det uforståeligt, hvordan det kan være foreneligt med Centrum Demokraternes (D) mærkesag over alle mærkesager, parcelhusejernes ve og vel, at man pludselig giver slip på kontrollen med spørgsmålet om omlægning af rentefradraget for gæld i fast ejendom. Hvad er det, der har fået Erhard Jacobsens parti til at springe højt op som løver og falde så pladask til jorden i tolvte time.

Med alt postyret forud, der viste, hvor forligspartierne ville stå fast, er det vel ikke nogen fornærmelse nu at forundres. Det er blevet langt sværere at give forligspartierne medhold i, at de ikke er støttepartier for regeringen.

Anker Jørgensen har med sin sejhed atter vundet en politisk sejr.

Redaktionen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 21 / 9. årgang / 5. juni 1981

%d bloggers like this: