Forside > Mogens Glistrup, Personlig frihed > Det gælder den personlige frihed

Det gælder den personlige frihed

23. august 2008

Det gælder den personlige frihed

Den skattefrie bundgrænse foreslås hævet til 60.000 kr. Selve folkepensionen – samt en helt pæn ekstraindtægt – bliver altså skattefri og al utryghed omkring skatteansættelser og brevveksling med skattevæsenets Edb-maskiner undgås.

På denne måde kan den enkelte selv bestemme sin livsrytme.

De fleste ældre ønsker at blive i deres hjem og i deres vante omgivelser så længe som muligt i stedet for at komme på plejehjem, før det er strengt nødvendigt.

Derfor ønsker Fremskridtspartiet, at der skal gives de bedste muligheder for hjemmehjælp til ældre – også fra fredag eftermiddag til mandag morgen. På dette som på andre områder skal gælde klare og enkle regler, som er til at finde ud af.

Så kan vi også nøjes med færre folk på kommunekontorerne. Halvdelen af det arbejde, der for eksempel udføres i skatteforvaltningen, er et underskudsforetagende. Med en aldeles overdreven nidkærhed sidder højt betalte embedsfolk og filosoferer over, om kørselsudgifter, forbrug af egne produkter o.s.v., er et par hundrede kroner mere eller mindre. I virkeligheden kan ingen sige, hvilket tal der er det rigtige. Men der spredes angst og usikkerhed til ingen verdens nytte.

I de kommuner, hvor Fremskridtspartiet får indflydelse, vil skattevæsensfolkene få besked om at holde sig væk fra principryttersmåsager og kun skride ind, hvor det bevisligt er hævet over enhver tvivl, at der er noget virkelig væsentligt forkert i selvangivelsen.

I det hele vil den kommunale forvaltning blive langt mere ømskindet end hidtil med at rutte med borgernes penge i de tilfælde, hvor Fremskridtspartiet sikres udvalgsformandsposten. Med hertil skal oftest bruges mindst 4 liste Z-mandater i de mindre kommuner og 5-6 i de noget større.

Hvad gammelpartierne ødelægger for jer med deres meningsløshed på Christiansborg, skulle kommunerne gerne spare jer for igen. Det sker kun, hvis i også får naboen, kollegaen og svigerinden og alle de andre hen at sætte kryds ved Z den 17. november.

De store skatter skyldes, at de gamle partier har spredt sig ud over alle de bredder med, hvad de lader stat og kommune betale for. Teaterbilletter, Roskilde Universitet, 198.000 kr. årligt til et arbejdsløst ægtepar, bistand til Cuba og Angola o.s.v. Men hvorfor ikke lade den enkelte selv bestemme, hvilke smukke formål han vil støtte med sin egen indtægt?

Vi har derfor først og fremmest brug for, at det offentlige blander sig udenom langt mere. Og det, som virkelig er fælles opgaver, skal løses ordentligt. Derfor slås Fremskridtspartiet for at bruge flere midler på endnu bedre sygehuse og på at sikre de ældre.

Efter en rimelig overgangsperiode skal der udbetales ens offentlig pension til alle. Uanset om man har været privat eller offentlig beskæftiget i de aktive år. I første omgang stiler Fremskridtspartiet imod, at pensionen skal være 39.600 kr. for enlige og det dobbelte for ægtepar. Fra og med 1983 vil beløbet kunne forhøjes væsentligt, hvis Fremskridtspartiet får så stor indflydelse, at oprydningen er skredet rimeligt frem efter det modbydelige kæmperoderi, som er efterladenskaberne efter de socialdemokratiske regeringer.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 9. årgang / 30. oktober 1981

Reklamer
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 8. april 2009 kl. 12:27
 2. 8. april 2009 kl. 14:15
 3. 10. april 2009 kl. 07:41
 4. 7. januar 2010 kl. 16:37
 5. 9. juni 2010 kl. 14:56
 6. 28. juni 2013 kl. 06:41
 7. 9. juli 2013 kl. 05:01
 8. 9. juli 2013 kl. 07:01
 9. 11. juli 2013 kl. 04:56
 10. 13. juli 2013 kl. 04:54
 11. 22. juli 2013 kl. 10:52
 12. 23. juli 2013 kl. 08:50
 13. 24. juli 2013 kl. 06:43
 14. 22. oktober 2013 kl. 04:26
 15. 9. november 2013 kl. 07:50
 16. 20. november 2013 kl. 13:32
 17. 25. november 2013 kl. 13:21
 18. 28. november 2013 kl. 09:47
 19. 3. september 2014 kl. 08:07
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: