Forside > Uncategorized > Hvad Z-folkene udskældtes for?

Hvad Z-folkene udskældtes for?

17. august 2008

Hvad Z-folkene udskældtes for?

1980 tegner til at blive året, hvor de etablerede magthavere mener det samme, som Z-folk fik skældud for at sige i 1970`erne. For eksempel er vi jo gang på gang blevet beskyldt for at være urealistiske, når vi har forklaret, at det eksisterende produktionsapparat kan yde mere, at der ikke skal ofres 400.000 kr. på hver ny arbejdsplads, der skal etableres i industrien.

På forårsmånedens fjerde dag forudsagde Haldor Topsøe såmænd følgende tal i ”Aktuelt”:

“Vort bruttonationalprodukt er ca. 350.000 millioner kr. pr. år, heraf vedrører 160-180.000 millioner kr. produktionen, inklusiv tjenesteydelser, der ikke direkte kan bidrage til problemernes løsning – vi kan ikke leve af at administrere, klippe eller transportere hinanden. Tilbage bliver for produktion og tjenesteydelser, der kan sælges til udlandet eller erstatte import, ca. 180.000 millioner kr. pr. år.

Selve vort produktionsapparat kan uden væsentlige investeringer præstere en forøgelse heraf med ca. 40.000 millioner kr. pr. år. Denne mulighed for forøgelse, eller om man vil denne ledige kapacitet, er i øvrigt meget ulige fordelt. Som et eksempel anføres, at den er stor i det af negative indgreb hårdt ramte turisterhverv.

Kunne vi udnytte den ledige kapacitet fuldt ud, ville dette betyde en valutaforbedring på ca. 25.000 millioner kr. pr. år og sætte nogle tusinde snese ekstra i arbejde.”

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 6 / 8. årgang  / 14. april 1980

Reklamer
%d bloggers like this: