Feriepenge

17. august 2008

Feriepenge


Feriepenge tilhører lønmodtageren og ikke arbejdsgiveren. Det er helt urimeligt, at feriegiro eller arbejdsgiverforeningerne eller hvor nu vores feriepenge står, til vi får dem udbetalt, skal hæve renter af vore penge.


Jeg har hørt flere arbejdsgivere sige, det er da klart, at vi skal have renterne, hvad skal vi ellers holde fest for?


Det kan da ikke være rigtigt, at de skal feste for vore penge. Tænk på, at de penge i tjener i januar 1987 udbetales i sommerferien 1988 og nogle i vinterferien 1989 altså renter i 1½ – 2 år.


Jeg har fået banken til at udregne renterne af feriepengene ved en årsindtægt på 150.000 kr. med en indsættelse hver måned i 1987, det vil give ca. 2.000 kr., når feriepengene udbetales.


Jeg vil foreslå, at vores feriepenge indsættes på en spærret konto i vores bank, hver gang vi får løn udbetalt, og herved selv får renterne.


Så er lønmodtagernes garantifond også fri for at betale, når et firma lukker.


Lad os få en dialog i gang om feriepengene, det er noget, som kommer alle lønmodtagerne ved, og jeg tror, det vil skaffe mange nye stemmer ved det kommende valg, og dem har vi jo brug for.


E. Larsen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 17 / 15. årgang / 15. maj 1987

Reklamer
%d bloggers like this: