Aukens uduelighed

17. august 2008

Aukens uduelighed

Da Anker Jørgensen tiltrådte som statsminister i februar 1975, proklamerede han, at regeringens (Socialdemokratiet, red.)  vigtigste mål var at afskaffe den arbejdsløshed, som var ved at runde de 100.000.

Ret så hurtigt fik han sat sin altmuligmand Erling Jensen på den opgave. Og i parløb med Per Hækkerup kørte de så alle deres socialdemokratiske indgreb frem, som de kunne finde i partibogen. Da det var det vigtigste af alle regeringens mål, blev der ikke sparet noget som helst.

I maj 1977 blev de imidlertid opskræmte af, at de økonomiske vismænd bebudede, at resultatet af alle anstrengelserne ville blive en arbejdsløshed i 1977 på 152.000, og at man med fortsættelse af den indledte politik ville komme frem til, at de følgende år ikke ville vise noget fald i arbejdsløsheden, men at denne i 1980 ville være så frygtelig som 160.000.

Da satte Anker Jørgensen sit vidunderbarn – Svend Auken – på arbejdsministertaburetten. Han har siden maset på med den ene milliard-beskæftigelsesplan efter den anden. Resultatet er blevet, at finanslovsforslaget, som blev fremsat den 14. august 1981, påregner, at der i 1982 bliver 245.000 arbejdsløse. Da Svend Auken nogle dage efter blev spurgt, om det virkelig kunne gå så frygteligt, måtte han svare, at med det talmateriale, som var kommet frem, efter finanslovsforslaget var gået i trykken, må man forvente 275.000 ledige i 1982.

Den udtalelse kunne man læse fra arbejdsministeren i Politiken den 18. august 1981.

Sammenhængen i denne udvikling er ganske enkel. Den socialdemokratiske medicin er i virkeligheden sygdomsforstærkende. Beskæftigelsesplaner betyder nemlig øgede skatte- og restriktionstryk på befolkningen.

Og det betyder igen færre arbejdspladser.

Erfaringens lære er altså ganske tydeligt, at vil man formindske arbejdsløsheden, skal man gøre det stik modsatte af, hvad den socialdemokratiske regering har foretaget sig.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 34 / 9. årgang / 2. oktober 1981

%d bloggers like this: