Forside > Arbejdsmarkedspolitik, Økonomi, Det konservative Folkeparti, Folkestyre/demokrati, Mogens Glistrup > Al politisk arbejde går ud på at sørge for at forbedre fremtidens vilkår

Al politisk arbejde går ud på at sørge for at forbedre fremtidens vilkår

17. august 2008

Al politisk arbejde går ud på at sørge for at forbedre fremtidens vilkår 

Dette arbejde bliver udført på lykke og fromme, hvis politikerne ikke evner at stikke fingeren i jorden og erkende, hvor samfundet er henne.

De gamle partiers mangel på evne hertil er en af årsagerne til, at det er gået så skidt for Danmark. I deres genvalgsbegær søger de andre partiers folk blot at lægge sig i halen på de populære opfattelser og i øvrigt se at komme uden om problemerne ved at vurdere udviklingen overensstemmende med deres egne ønskedrømme.

Blandt de tusinder af beviser herfor fremdrages følgende citat af, hvad den nuværende socialminister (Palle Simonsen, C, red.) sagde i Folketinget den 29. januar 1974:

Der er ikke særlige beskæftigelsesmæssige problemer med baggrund i energikrisen. På denne baggrund og i betragtning af, som vi også gjorde rede for under første behandling, at der er andre tidspunkter, hvor lønningerne har været stærkere stigende, end tilfældet har været i dette år, finder vi ikke nogen som helst rimelig motivering for at ændre på en i forvejen udmærket arbejdsløshedsforsikringslovgivning.

På disse få linjer begik han tre massive fejl:

1. Energikrisen udløste vor generations betydeligste arbejdsløshedsproblemer.

2. Aldrig er lønbeløbene steget så eksplosionsagtigt som i 1974, hvor Fremskridtspartiet endnu ikke havde fået fjernet de offentligt ansattes procentvise dyrtidsregulering. Lige siden har de offentligt ansattes organisationer altid henvist til linjen fra vinteren 1974-75, når de gennem statistik har foregøglet, at de skulle have krav på efterslæbskompensation.

3. VKR-regeringens arbejdsløshedsdagpengelovgivning er alt andet end fortrinlig. Den er i markant modstrid med forholdene i nu- og fremtidens samfund – opbygget som den er på 1930´ernes problemstillinger.

Når et menneske i den grad fejler i forståelsen af problemstillingerne, er der grund til med største skepsis at se på, at han nu er blevet sat til at forvalte det dyreste udgiftsbudget i statsadministrationen – men gøgeungerne fra finansministerens (Palle Simonsen, C, red.) statslånerenter og arbejdsministerens (Henning Dyremose, C, red.) understøttelsesbeløb er jo godt på vej til at skubbe det sociale budget væk fra den førsteplads, det så længe har haft på milliardhitlisten.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 38 / 11. årgang / 28. oktober 1983

Reklamer
%d bloggers like this: