Straf og skyld

16. august 2008

Straf og skyld

En ny forening med det formål at få voldsforbrydere idømt hårdere straffe er startet. Baggrunden herfor er den socialistiske, som Socialdemokratiet i stedse højere grad formår at præge det danske samfund med. Socialdemokratiet har den opfattelse, at vi alle er et produkt af miljø og opvækst. – Begår den enkelte derfor en kriminel handling, er det et resultat af forkerte opvækstbetingelser – den pågældende skal derfor behandles og ikke straffes. Den enkelte bliver derigennem uansvarlig for sine handlinger.

Når Danmark trods 50 års socialdemokratisk ledelse stadig ikke er blevet lykkeland – uden kriminelle – skyldes det efter socialistisk tankegang – at interessegrupper og enkeltpersoner har forhindret Socialdemokratiet i at skabe en egentlig socialistisk stat. – Når heller ikke de kommunistiske østeuropæiske lande eller Sovjetunionen er blevet lykkelande er det naturligvis af samme årsag. Samfundets egentlige forbrydere er – stadig i socialistisk tankegangde mennesker, der har forhindret socialismen i at blive enerådende. De kontrarevolutionære – de usolidariske – de egoistiske – eller hvad man nu foretrækker at kalde dem. – Derfor er der dødsstraf i Sovjetunionen for økonomiske forbrydelser. Derfor behandling af politiske afvigere på såkaldte nervesanatorier og derfor – såfremt behandlingen ikke skulle lykkes – deportation til Gulag-ølejre.

Når alle er et produkt af omgivelserne – og dermed uansvarlige – vil der kun være en, der er ansvarlig: Nemlig partiet – staten. Derfor vil en socialistisk stat blive styret af de mennesker, der dels anses for at være bedst egnede og dels – naturligvis – har partibogen i orden. Denne socialistiske elite vil derfor som “ansvarlig” styre over de “uansvarlige”.

Derfor vil en socialistisk stat uvægerligt blive en totalitær stat. Når Socialdemokratiet presser sine egne ind overalt, er det ikke tilfældigt. Det er en kendsgerning, at Danmark efter to generationers socialdemokratisk styre ikke har en neutral uafhængig embedsmandsstand, men i stedet en embedstand gennemsyret af socialister.

Socialdemokratiets Danmark vil – hvis udviklingen fortsætter – blive præget af stadig større strafudmåling for “økonomiske” forbrydelser.

Befolkningen vil sandsynligvis også i større omfang blive indoktrineret i den tankegang, at de egentlige forbrydere er de mennesker, som står systemet i vejen. Egentlig straf over politiske afvigere er påbegyndt, således som f.eks. forskelsbehandlingen mellem Danmarks tidligere skatteminister Karl Hjortnæs (A) og et af Fremskridtspartiets folketingsmedlemmer Ole Maisted klart viser.

Den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen glædede sig på Grundlovsdagen i år over, at Danmark har en “smidig” Grundlov. Socialdemokratiet vil sandsynligvis benytte denne “smidige” Grundlov til at tilpasse det danske retssystem efter socialistisk tankegang.

Leder

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 24 / 9. årgang / 26. juni 1981 

 

Kategorier:Folkestyre/demokrati, Retspolitik, Socialdemokratiet, Velfærdsstaten Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 11. oktober 2013 kl. 05:38
 2. 11. oktober 2013 kl. 05:52
 3. 11. oktober 2013 kl. 07:30
 4. 17. november 2013 kl. 10:33
 5. 18. november 2013 kl. 08:29
 6. 18. november 2013 kl. 09:00
 7. 19. november 2013 kl. 05:25
 8. 21. november 2013 kl. 10:03
 9. 21. november 2013 kl. 11:38
 10. 22. november 2013 kl. 07:43
 11. 22. november 2013 kl. 08:55
 12. 24. november 2013 kl. 09:13
 13. 25. november 2013 kl. 09:24
 14. 25. november 2013 kl. 12:37
 15. 25. november 2013 kl. 13:21
 16. 26. november 2013 kl. 11:55
 17. 28. november 2013 kl. 09:46
 18. 2. december 2013 kl. 09:44
 19. 8. december 2013 kl. 08:30
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: