Forside > Mogens Glistrup, Retspolitik, Uncategorized > Narkogangster fik fri for at være rådgiver for folketingspolitikere

Narkogangster fik fri for at være rådgiver for folketingspolitikere

15. august 2008

Mens Glistrup er buret inde:

Narkogangster fik fri for at være rådgiver for folketingspolitikere.

Udenlandsk forbryder, idømt fire års fængsel for narkoindsmugling, var med til at skræddersy “invasions”-udlændingeloven.

A d v a r s e l!

Læsere der måtte ønske at beholde deres barnetro om et dansk retssamfund med en fru Justitas retfærdighed og lighed for loven, og som ikke gerne ser deres illusion om, at Mogens Glistrup ikke er politisk dømt anfægtet bør stoppe læsningen her.

Andre med større realitetssans der for længst har set kendsgerningerne om en rådden politisk-juridisk magtklikes fordærvet moral i øjnene skulle hente ny Fremskridtsammunition i det følgende:

Mens Mogens Glistrup er buret inde på nu tredje år og dømt efter luftige og til lejligheden frit opfundne fiktionsteorier og på alle mulige måder – lovlige som ulovlige – chikaneres og hindres i blot nødtørftigt at udøve sin politiske gerning, har en udenlandsk gangster idømt fire års fængsel for narkokriminalitet med justitsministerens (Erik Ninn-Hansen, C, red) tilladelse uledsaget og ukontrolleret kunnet færdes rundt i det danske samfund og i det danske Folketing. Som politisk rådgiver for danske politikere og danske retsvidenskabsmænd i vigtige spørgsmål vedrørende dansk udlændingelovgivning!

Lyder det utroligt? Læs blot videre.

Klar dokumentation
Det drejer sig om den 44-årige skotske statsborger Duncan Mitchell Clark, der i 1980 ved dansk ret blev idømt fire års ubetinget fængsel for en grov og farlig narkotikaforbrydelse.

Duncan Mitchell Clark blev indsat til afsoning af sin straf i det lukkede statsfængsel i Vridsløselille.

Dokumentationen for den noget særprægede anvendelse af narkogangsteren som politisk konsulent i et dansk lovtekst-anliggende leverer Duncan Mitchell Clarks egen forsvarer, advokat Henrik Nebelong. Det sker i en kronik i Berlingske Tidende, hvor Nebelong afslører: “Da den nye udlændingelov kom til debat, fik Clark da også bevilget uledsaget udgang til snesevis af møder med politikere og retsvidenskabsmænd, der arbejdede med lovteksten”.

Hvilke partier det var, den kriminelle Clark stillede sin ekspertise til rådighed for er ikke oplyst, men enhver kan jo gøre sig sine tanker. Med i vurderingen skal, at det var Direktoratet for Kriminalforsorgen, der bevilgede Duncan Clark hans “uledsaget udgang til snesevis af møder”, som advokat Nebelong så klart udtrykker det. Kriminalforsorgen sorterer direkte under Justitsministeriet.

Positiv særbehandling
Sammenholdt med kendsgerninger om at Glistrup trods klar vælgeropbakning to gange er bortdømt fra sin plads i Folketinget, at han på justitsministerens udtrykkelige ordre og i strid med grundlov og menneskeretsbestemmelser og trods opsparede udgangsdage fra fangehullet i Horserød, bl.a. blev nægtet mulighed for at føre EF-valgkamp, tør det vel antydes, at den justitsministerielle positive særbehandling til Duncan Mitchell Clark må undre.

For at sige det mildt: Den udenlandske narkohajs forbrydelser kan have betydet fordærv og død for en lang række mennesker. Mogens Glistrups brøde bestod i, at han sagde sandheden, hvad ingen burde være kommet til skade af!

Talte nogen om retfærdighed og lighed for loven?

Den udlændingelov som Duncan Clark ved sin konsulentbistand var med til at skræddersy, er i øvrigt den selv samme lov, som i dag gør det umuligt at dæmme op for flygtninge-invasionen.

Før straffen på fire års fængsel for indsmugling af narko til Danmark var Duncan Clark i 1972 blevet idømt 16 måneders fængsel i Canada. Ligeledes for narkotikaforbrydelse.

Clark blev i 1983 prøveløslade fra Vridsløselille, og såvel Byretten som østre Landsret besluttede, at han skulle udvises af landet.

Fastlagt praksis
Med henvisning til oplysningerne i advokat Nebelongs kronik om Duncan Clarks mange udgange fra fængslet i Vridsløselille har Mogens Glistrup rette følgende henvendelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen: “Uden at være selvovervurderende tør jeg roligt sige, at den hermed fastlagte praksis i Kriminalforsorgen må føre til, at der bevilges mig §-31 udgange til rådgivning af Fremskridtspartiets folketingsgruppe.

Med kun fire medlemmer har denne gruppe stærkt behov for saglig bistand i det meget omfattende folketingsarbejde, og jeg har fra Fremskridtsbevægelsens fødsel været drivkraften i partiets gennemarbejdelse på så at sige alle politiske områder. Bl.a. har jeg været ordfører vedrørende skatte-, arbejdsmarkeds– og EF-spørgsmål, tre områder som kommer til at indtage en meget central plads i resten af indeværende folketingssamling, således at folketingsgruppen vil kunne høste stor gavn af, at jeg kan diskutere de forskellige lovtekster med gruppen.

Sammenlignet med Clarks sag skal jeg fremhæve at:
1. Jeg er idømt en kortere straf.

2. Der for Clarks vedkommende var den betænkelighed ved udgange, at han kunne komme i narkomiljøet, mens det miljø jeg er dømt for, – mit advokatkontors bogholderi – ikke eksisterer mere.

3. Jeg som dansk statsborger og dermed dansk vælger har større tilknytning til det danske folketing end Clark.

4. Jeg stedse har boet i Danmark og derfor er nok så godt indlevet i det danske samfund.

5. Behovet for min rådgivning vedrører et langt bredere og mere centralt lovgivningsområde, end det Clark bistod på.

6.Jeg ved de sidste seks folketingsvalg er indvalgt i Folketinget på Fremskridtspartiets liste og i det hele har langt større tilknytning til det parti, end Clark havde til de partier, han rådgav, og

7. at disse partier havde langt større muligheder for at trække på myndighedernes sagkundskab end Fremskridtspartiet.

Reglerne strammet
Det er formodentlig overflødigt at notere, at henvendelsen til Kriminalforsorgen intet har ændret. Altså lige bortset fra at reglerne for sammensparing af udgangsdage fra fængslet i Horserød er blevet strammet. Det er således ikke længere tilladt de indsatte at spare fridage sammen til en længere udgangsperiode. Som eksempelvis kunne anvendes til at føre valgkamp i!

Var der stadig nogen, der talte om lighed for loven?

G-mand

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 13. årgang / 1. februar 1985

Reklamer
%d bloggers like this: