Forside > Folkestyre/demokrati, Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, Venstre > Belær Venstrefolk om de faktiske forhold

Belær Venstrefolk om de faktiske forhold

14. august 2008

Belær Venstrefolk om de faktiske forhold

Hermed et råudkast til brevudsendelse fra lokalforeningerne til Ikke-fremskridtsfolk (den enkelte lokalforening kan givetvis forbedre udformningen ud fra sin egen vurdering):

Knud Kristensens og Erik Eriksens Venstre eksisterer ikke mere.

Helt andre toner præger nu partiet. Ikke bondelivets sætten tæring efter næring, men universiteternes sorte skole for såkaldt nationaløkonomi.

Henning Christophersen (V) kørte som næstkommanderende i 14 måneder i Anker Jørgensens  regering. Den SV-regering, som for alvor ødelagde Danmarks økonomi med forhøjet skatteplyndring, med rekordforøgelse af vor gæld til udlandet (31% på det ene år af de foregående 19 gældsår sammenlagt) og med rekordtilgang af nye offentlige ansatte (ca. 40.000).

Til Jyllands-Posten for søndag den 24. februar 1980 siger Henning Christophersen:

Venstres forhold til Fremskridtspartiet er meget afslappet – og ikke spor følelsesladet. Jeg læser bare deres program, og så må jeg sige, at det er en politik, som ligger meget langt fra den, som vi arbejder for.

Vedlagt sender vi Fremskridtspartiets nævnte program. Læs det og døm selv. De kan kun komme til det resultat, at det nuværende Venstre er noget helt andet, end De har troet. Og det dokumenterer de senere års Venstreafstemninger i Folketinget da desværre også.

Skal der være et virkelighedsbetonet modstykke til Socialdemokratiet, må C, V og Z imidlertid samarbejde. Og dertil er Fremskridtspartiet da også parat. Nu som altid.

Men enhver kan sige sig selv, at så længe vælgerne styrker selvtilliden hos Venstres nuværende leder, er udsigterne små med den indstilling, han indtager overfor Fremskridtspartiet.

Da Danmark så hårdt tiltrænger en afløser til Venstres husbond, Anker Jørgensen, i katastroferegeringen, henstiller vi kraftigt til Dem at give Deres støtte til Fremskridtspartiet og dermed Venstre en lærestreg om at sadle om til samarbejdslinien.

De kan få mere at vide om Fremskridtspartiet ved at henvende Dem til den lokale Z-forening, hvis bestyrelse er: (Her følger så navne, adresser og telefonnumre på lokalforeningens bestyrelse).

Her kan De bl.a. få at vide, hvordan Venstre stemte til de lovforslag, som særligt interesserer Dem, og hvordan Fremskridtspartiet forholdt sig. Og hvad partierne sagde i Folketinget om forslagene. De vil sikkert blive forbavset, hvis De hidtil bare er hoppet på de limpinde, som det lokale Venstreblad har lagt ud for Dem.

Men gør nu noget ved det. Patienten Danmarks Afgrundssyge er nok så alvorlig. Og det går ikke bedre, før vælgerne har givet Fremskridtspartiet så stor styrke, at det går op for Venstre m.fl., at de skal gå ind i tillidsfuldt gensidigt samarbejde på lige fod med Fremskridtspartiet.

For Danmarks skyld.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 4 / 8. årgang / 3. marts 1980

%d bloggers like this: