Daginstitutionsødsleriet

13. august 2008

Daginstitutionsødsleriet

”Over for de sociale offentlige ydelser har man ikke givet borgerne mulighed for at bevare et frit forbrugsvalg.

Tag børnehaverne eller vuggestuerne som et eksempel. Statens og kommunens bidrag er gået til helt at fritage forældrene for udgifterne til institutionsbygningerne og til at dække mere end halvdelen af driftsudgifterne. I gennemsnit bliver det omkring 35-40.000 kr. pr. plads.

Hvis man havde givet et forældrepar det tilsvarende beløb og vel at mærke skattefrit, hvor mange havde mon så ikke foretrukket at blive i hjemmet og fundet ud af at fordele arbejdet”?

O. Sundberg

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 2 / 9. årgang / 16. januar 1981

Reklamer
%d bloggers like this: