Forside > Glistrup-sagen, Retspolitik > The Times: Glistrup-sagen organiseret justitsmord

The Times: Glistrup-sagen organiseret justitsmord

8. august 2008

The Times:

Glistrup-sagen organiseret justitsmord


Forfølgelsen af Mogens Glistrup har også vagt forargelse uden for landets grænser. Således beskæftiger det ansete The Times i London sig i en lang og indgående beretning om sagen.


Bladet fremhæver bl.a. som et faktum, at udtalelser og erklæringer fra politi og politikere praktisk talt aldrig antyder nogen mulighed for en eventuelt frifindelse, når der en gang vil foreligge en dommerkendelse i sagen, hvad der får bladet til at konkludere, at Glistrup faktisk synes at være dømt skyldig, endnu før hans sag er blevet forelagt nogen domstol.


Alvorlig tvivl

Og hele denne indstilling synes efter bladets opfattelse, at have påvirket den generelle opfattelse af Glistrup-affæren derhen, at en eventuel domfældelse ville rejse en alvorlig tvivl i manges sind, om der virkelig var tale om reel skyld, eller om han blot var blevet et politisk offer for et bevidst og organiseret justitsmord.

Fremskridtspartiet og

The Times

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 13 / 2. årgang / 13. august 1974

Reklamer
%d bloggers like this: