Forside > Uncategorized > Fortidens advarende stemme

Fortidens advarende stemme

4. august 2008

Fortidens advarende stemme

Den græske filosof Sokrates levede for næsten 2.400 år siden, men eftersom menneskenes natur ikke er ændret nævneværdigt i mellemtiden, har hans ord stærkt behov for overvejelse i vor tid – måske endnu mere end i hans egen. Her er, hvad han sagde til sin elev og ven Glaukos og nedskrevet af Platon fra hvem vi har næsten al vor viden om ham:

“Når læreren ryster for sine elever, og tøjlesløsheden holder sit indtog i alle hjem. Når faderen opfører sig som en dreng, og drengen spiller faderens rolle – og end ikke viser respekt for sin moder, idet han ønsker at være så fri som muligt. Den uerfarne sætter sig over den erfarne, og den erfarne finder sig deri. Så ryster læreren for sine elever og taler dem efter munden. Eleverne regner ikke med sådanne lærere og fortaber sig i endeløse diskussioner med dem. De voksne blander sig med de unge og kappes om at være så indfaldsrige som muligt for at virke progressive – og for at der ikke skal opstå det indtryk, at de er kontrære og reaktionære.

Ja – i en sådan stat vil det gå så vidt, at arbejdstagerne forlanger de samme rettigheder som deres brødgivere. De vil hidse sig op over at skulle modtage ordrer. Til slut, min kære Glaukos, agtes da hverken den skrevne eller den uskrevne lov. Ingen skal have forrettigheder og dette – min ven – er vejen til diktaturet!

Nøjagtig som en lille korrupt minoritet gennem sin umættelighed og uretfærdighed blev bragt til fald – således vil også demokratiet blive det, thi ethvert overmål slår over i det modsatte. Når et demokratisk folk beruses af frihedens vin og dertil har en svag regering, så vil de, der ønsker et ædelt demokrati blive kaldt djævle og forfulgt. Kun de foresatte, der opfører sig som undergivne, og de undergivne som opfører sig som foresatte vil få betydning i samfundet, medens de gensidigt lover og priser hverandre. Du vil give mig ret i, at kun af demokratiet kan diktaturet fremvokse – den slemmeste og værste følge, men den logiske – af for megen frihed”!

Et skindemokrati
Sådan sagde den gamle athenienser for mere end to årtusinder siden og det burde vel være pligtlekture for nutidens elever, men måske i særdeleshed blandt medlemmerne af LO og hos vore folkevalgte.

I hvert fald har vi daglig for øje, hvad der sker, når man ignorerer dem.

Vi lever i et skindemokrati, hvor masserne indoktrineres og føres rundt ved næsen af smarte demagoger, medens samfundet falder sammen om ørerne på os.

Danmark er blevet et paradis for gangstere, og de kræfter der går ind for lov og orden angribes åbenlyst af pøblen. Fagforeningerne har samlet milliarder af kroner gennem afpresning af deres medlemmer og praler nu med at de kan lamme og ødelægge det samfund vore forfædre med møje og hårdt arbejde har opbygget. Politikere åbner i humanismens navn vore grænser, så alskens pak kan strømme ind i landet og kræve at blive underholdt – med føde, husly, penge og klæder – medens vore egne gamle – de der skabte velfærdssamfundet – kan se til og spises af med en ussel pension.

Sandheden er ilde hørt
Når Fremskridtsfolk i dag – af pøblen – kaldes djævle, så er årsagen den simple, at sandheden altid har været ilde hørt.

Men – der er dog sket fremskridt siden Sokrates.

Mogens Glistrup slap dog for skarntydesaften!

C. F. Hansen

Må citeres med fuld kildeangivelse:
Fremskridt nr. 43 / 13. årgang / 12. december 1986 

Reklamer
%d bloggers like this: