Forside > EU/EF, Uncategorized > Derfor nej den 28. maj

Derfor nej den 28. maj

2. august 2008

Derfor nej den 28. maj


Fremskridtspartiet er tilhænger af et europæisk frihandelssamarbejde, men er modstander af den socialdemokratiske superstat, som EU i de seneste år har været i færd med at udvikle sig til. Det europæiske samarbejde skal kun være et samarbejde om frihandel mellem frie, selvstændige nationer og ikke en centralistisk direktivfabrik, der styrer hver en detalje af danskernes og andre europæeres hverdag. Men desværre er EU´s indblanding i danskernes hverdag, siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten i 1993, steget eksplosivt. Derfor er det nu, at vi må sige stop.


Amsterdam-traktaten er endnu et skridt i den forkerte retning. Fremskridtspartiet anbefaler derfor danskerne at stemme nej til Amsterdam-traktaten ved folkeafstemningen den 28. maj. Uden kvalificeret modstand vil regeringen (A og B, red.) og de borgerlige EU-tilhængerpartier vikle Danmark endnu længere ind i EU´s hængedynd.


10 gode grunde til at stemme Nej til Amsterdam-traktaten:


·Amsterdam-traktaten betyder endnu mere union og endnu mindre dansk suverænitet.


·Amsterdam-traktaten betyder flere flertalsafgørelser og dermed mindre dansk indflydelse i EU.


·Amsterdam-traktaten betyder endnu større danske udgifter til EU´s strukturfonde og EU´s landbrugsstøtteordninger.


·Amsterdam-traktaten betyder endnu mere EU-indblanding i dansk beskæftigelses- og socialpolitik.


·Amsterdam-traktaten betyder reelt en fjernelse af den danske undtagelse over for deltagelse i EU´s retspolitiske samarbejde, herunder Schengen-samarbejdet.


·Amsterdam-traktaten vil intensivere strømmen af direktiver fra Bruxelles.


·Amsterdam-traktaten åbner ikke for frihandel med Østeuropa, men vil efter en længere årrække kun give et begrænset antal østeuropæiske lande adgang til de vesteuropæiske markeder.


·Amsterdam-traktaten er ikke nødvendig for at kunne udvide EU med Østeuropa.


·Amsterdam-traktaten er endnu et skridt på vej mod en centralistisk, socialistisk og planøkonomisk superstat.


·Amsterdam-traktaten sikrer ikke freden i Europa. Det gør derimod den europæiske frihandel og de europæiske landes medlemskab af NATO.


10 visioner for Fremtidens Europa:


Uanset udfaldet af folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten vil Fremskridtspartiet også fremover arbejde for:


·Et liberalt og frit Europa med frihandel og fri bevægelighed over landegrænserne for: Varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft.


·Et Europa, hvor EU kun har til opgave at sikre den europæiske frihandel.


·Et Europa, hvor det er klart, at kontinentet Europa og institutionen EU er to forskellige ting.


·Et Europa, hvor dansk lovgivning på ny bliver Folketingets ansvar, og hvor kun lovgivning, der søger at hindre den europæiske frihandel, skal være underlagt EU´s beslutninger.


·Et EU, som ikke beskæftiger sig med hverken landbrugsstøtte, økonomisk omfordeling eller andre aktiviteter, der intet har med frihandel at gøre.


·Et EU, hvor de østeuropæiske lande frit kan handle med Vesteuropa.


·Et EU uden en militær dimension og uden EU-indblanding i udenrigspolitik.


·Et Europa, hvor borgerne og virksomheder selv bestemmer, hvilken valuta, de ønsker at bruge.


·Et Europa, med et effektivt men frivilligt samarbejde mellem de europæiske landes nationale politimyndigheder.


·Et Europa, hvor det mellemstatslige miljøsamarbejde styrkes.


Hvis Fremskridtspartiet får opbakning til dette ved folkeafstemningen den 28. maj, vil vi kunne medvirke til at opnå ovennævnte mål.


Fremskridtspartiet ønsker et nationernes Europa – ikke en europæisk nation.


Hvis Amsterdam-traktaten vedtages, vil udviklingen mod en europæisk union fortsætte med uformindsket styrke. Men Fremskridtspartiet tror på retten til at være forskellig – også i Europa. Derfor anbefaler vi et Nej til centralisme og bureaukrati og et Ja til fred og frihandel:


Stem Nej til Amsterdam-traktaten den 28. Maj!


Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 5 / 26. årgang  / maj 1998

Reklamer
%d bloggers like this: