Forside > Mogens Glistrup, Velfærdsstaten > Den barske sandhed

Den barske sandhed

2. august 2008

Den barske sandhed

Mogens Glistrup svarer enlig mor, der er kommet i klemme i systems mange paragrafurimeligheder.

En enlig mor er kommet i klemme i sammenstødet mellem reglerne om deltids-arbejdsløshedsunderstøttelse, boligsikring, ungdomsydelse, barnets lærlingeløn, forskudsvis udbetaling af børnebidrag, paragrafurimeligheder fra vor lovjungle.

Hun klager sin nød til arbejdsministeren (Grethe Fenger Møller, C, Red.) og beder mig om hjælp.

Da man jo skal holde sig til sandheden, må jeg svare hende som følger: “Når du og så uendeligt mange andre er ude i disse ødelæggende problemer, skyldes det, at de som leder Danmark – i Folketinget og organisationerne – er håbløst gammeldags i deres tankegang. Vi kan ikke opretholde et moderne samfund på Danmarks lilleputstørrelse uden at afpasse vore skatter, omkostninger og offentlige sektor efter, hvad de internationale forhold giver plads til.

Skejet ud for længe

Tilpasningen til disse uomgængelige nationaløkonomiske naturlove kræver handling på tværs af den nedarvede tankegang. Og da vi har skejet ud for længe, vil forholdsreglerne nødvendigvis nu kræve en størrelsesorden, som virker barsk på de fleste. Men jo længere vi fremturer med at holde frikvarter fra kendsgerningerne, des mere ubehagelig bliver samfundets helbredelseskur, når man bliver tvunget til at gå i gang med den.

I øjeblikket kan vi “nøjes” med det, som står i artiklen “Lønpolitik” i FREMSKRIDT for 02 november september 1984.

For dem, der ikke ønsker fast arbejde, skal der skabes muligheder svarende til Fremskridtspartiets lovforslag fra 1980 om “Opfyldelse af grundlovens § 75”.

Ingen vippeposition

Overfor sådan nogle svadaer svarer de fleste i din situation, at det hjælper jo ikke dig her og nu at se nogle forslag, som i det nuværende Folketing vil blive forkastet med 175 stemmer mod 4, og hvor de 4 Fremskridtsmandater er for få til at være i en indflydelsesgivende vippeposition.

Men så længe folketingsflertallet viger tilbage fra at angribe ondet ved dets rod, er det uundgåeligt, at flere og flere af landets borgere kommer ud for større og større urimeligheder. Man kan ikke teknisk administrere et så finmasket arbejdsløshedsunderstøttelsessystem som det nuværende med alle de forskelligheder, der er mellem borgerne, og man kan ikke skaffe penge til at dække alle de behov med skattemidler, som flertalspartierne har ambitioner om at lade det offentlige dække (for at købe sig stemmer til at blive genvalgt).

Christiansborg-tombolaen

Selv om der ikke er megen trøst at hente i mit svar, har du hermed fået den rigtige forklaring på, hvorfor du ikke kan forvente at få noget godt ud af din henvendelse til Grethe Fenger Møller (C). Den enkelte, som klager over lovjunglens absurditeter, kan selvfølgelig være heldig og trække gevinster i Christiansborg-tombolaen, og så er det godt for hende eller ham. Men da det er systemet, som i bund og grund er pilråddent, må de flere få afslag. Når nogen opnår imødekommenhed, koster det nye reguleringer, som får ulykkerne til at bulne ud andetsteds, og som altså går ud over andre.

Hvis dog bare denne tingenes sammenhæng gik op for langt flere, så de satte deres kryds ved liste Z på valgdagene.

Naturligvis ønsker jeg dig al mulig held og lykke, for det er da ikke rart at være én af dem, som de nuværende magthavers tåbeligheder går ud over, og det er en ringe hjælp at få at vide, at man langt fra er den eneste, som bliver aldeles urimeligt behandlet.

Hvis du eller nogen du kender, orker at læse mere om, hvordan den eneste mulige løsning er på landets alvorlige problemer, vedlægger jeg yderligere læsestof. Og er der noget, I ønsker uddybet, skal du blot sige til.

Mogens Glistrup

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 12 / 13. årgang / 22. marts 1985 

%d bloggers like this: