Forside > Økonomi, Flygtninge- og indvandrerpolitik i Danmark, Internationale konventioner, Islam i Danmark, Social- & sundhedspolitik, Tossegode Danmark > 35.000 kr. til vore egne pensionister – 120.000 kr. til muslimske “flygtninge”

35.000 kr. til vore egne pensionister – 120.000 kr. til muslimske “flygtninge”

2. august 2008

Dansk velfærdspolitik anno 1985: 

35.000 kr. til vore egne pensionister -120.000 kr. til muslimske “flygtninge”.

Mens danske pensionister – der gennem et langt liv har slidt og slæbt og tjent deres land – bliver spist af med en ussel årlig folkepension på 35.580 kroner, 32.688 kroner til gifte (grundbeløb), er de samme pensionister via deres skat med til at finansiere, at Dansk Flygtningehjælp kan anvende 120.000 kr. over en 18 måneders integrationsperiode på hvert enkelt individ – barn som voksen – i den muslimske hærskare, der i disse år invaderer Danmark.

Dansk Flygtningehjælp ynder at kalde sig en privat hjælpeorganisation. Men sandheden er, at det er skatteyderne der betaler gildet. 350 millioner kr. er det foreløbigt blevet til i år, men Thor A. Bak og hans folk har administreret således, at pengene allerede er opbrugt med udgangen af denne måned. Så må statskassen atter punge ud. Over 500.000 millioner kr. regnes der med, at den “private” organisation suger til sig i år. Det er fem gange så meget som i 1984. Og det bliver fortsat dyrere. Over 500 ansatte fordelt i 35 “filialer” spredt ud over hele landet, og hr. Baks stab vokser med omkring 25 nye medarbejdere om ugen.

Tilbud til alle

Alle udlændinge – der opnår asylstatus i Danmark – får tilbudt danskundervisning, og der kan blive tale om højskoleophold og egentlig uddannelse med videre.

Flygtningehjælpen udbetaler hver flygtning en månedlig kontant hjælp på 2.256 kr. til enlige og 4.147 til par.

Indkvarteringen foregår ofte på hoteller og lignende. Det betyder, at udgiften kan løbe op til det tredobbelte af den normale pris for den slags indkvarteringer, viser Flygtningehjælpens egne beregninger.

Der eksisterer hverken noget lovgrundlag eller nogen form for skriftlig aftale mellem staten og Dansk Flygtningehjælp om, at det er Flygtningehjælpen, der skal stå for den slags opgaver. Men det gør den. Og skatteyderne betaler.

Sideløbende med Dansk Flygtningehjælps udpumpning af skatteydermillioner anvender Dansk Røde Kors et lignende beløb til flygtningehalløjet. Som FREMSKRIDT kunne afsløre allerede ved juletid, forventes det, at de danske statsborgeres pris for politikernes åbne grænser i nær fremtid vil runde 1.000 millioner kr. i årlige udgifter og måske 2.000 millioner kr. i 1986.

For meget for Palme

Når der i dag nærmest er kø ved de danske grænser skyldes det, at selv for Palmes Sverige er den muslimske invasion blevet for meget.

Om det beretter Jyllands-Posten blandt andet:

“En meget restriktiv svensk flygtningepolitik er årsag til, at flygtninge strømmer til Danmark, selv om de oprindeligt havde Sverige som mål. Danske myndigheder modtager udlændingene, uanset om deres papirer er i orden, og det ved svenskerne, så det er nemt for dem at eksportere problemerne hertil.

Kriminalassistent Henning Falden – den centrale politiafdeling, som foretager den første afhøring af flygtningene -siger, at ingen bliver afvist, når de ankommer til Danmark, hvis de søger om at få politisk asyl. Svenskerne er mere konsekvente. De afviser en del, der kommer med færgen fra Sassnitz i DDR til Trelleborg. Flygtningene afhøres ligesom her, men medbringer de falske papirer, er resultatet ofte, at de udvises. Jeg kan ikke forestille mig, at de pågældende frivilligt tager tilbage til DDR. De meddeler snarere, at de vil søge asyl i Danmark, hvorefter de sejler til Helsingør eller København.”

Intet til hinder for

I et svar i Folketinget har statsminister Poul Schlüter (C) måtte erkende: 

“Der er hverken i grundloven eller i lovgivningen i øvrigt fastsat bestemmelser, der er til hinder for, at et politisk parti har et programpunkt med det indhold, at flygtninge og fremmedarbejdere bør udvises. Der er således intet til hinder for, at et politisk parti arbejder på, at den danske lovgivning indrettes i overensstemmelse hermed, og at Danmark frigør sig for sine internationale forpligtelser i denne henseende.”

Og Pia Kjærsgaard har spurgt socialministeren (Elsebeth Kock-Petersen, V, red.: “Med hvilken begrundelse bevilger man 100 kr. om måneden til buskort til flygtninge, når pensionister kun kan bevilges HT-kort til en tredjedel af prisen med tilsvarende forringede kørselsmuligheder”?

“Pensionister kan købe HT-pensionistkort til 3 zoner for en pris af 115 kr. hver 3. måned. Dette kort giver pensionisten begrænset tidsmulighed for at køre med HT, men den ringe folkepension giver ikke store muligheder for at betale et “normalt” månedskort.

Flygtninge har derimod mulighed for gratis at få et buskort til en værdi af 100 kr. om måneden og er samtidig fri for begrænsningen i muligheden for at køre med HT. Denne forskel bedes begrundet, da det for spørgeren er svært at finde logikken i denne forskelsbehandling. Ikke mindst når det tages i betragtning, at en flygtning koster staten ca. 120.000 kr. om året. En dansk folkepensionist modtager som bekendt langt under det halve”.

Og så er vi tilbage ved udgangspunktet: Dansk velfærdspolitik anno 1985.

T. Zinglersen

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 28 / 13. årgang / 23. august 1985

 1. Endnu ingen kommentarer.
 1. 3. marts 2009 kl. 15:12
 2. 4. marts 2009 kl. 09:12
 3. 4. marts 2009 kl. 12:07
 4. 4. marts 2009 kl. 13:00
 5. 5. marts 2009 kl. 08:27
 6. 5. marts 2009 kl. 08:31
 7. 5. marts 2009 kl. 17:15
 8. 12. marts 2009 kl. 07:47
 9. 1. april 2009 kl. 07:20
 10. 7. april 2009 kl. 06:05
 11. 8. april 2009 kl. 14:03
 12. 21. april 2009 kl. 04:44
 13. 22. april 2009 kl. 04:26
 14. 8. september 2009 kl. 06:35
 15. 10. september 2009 kl. 05:46
 16. 17. september 2009 kl. 05:10
 17. 7. januar 2010 kl. 09:27
 18. 13. maj 2010 kl. 05:47
 19. 16. maj 2010 kl. 15:45
 20. 21. maj 2010 kl. 03:06
 21. 21. maj 2010 kl. 05:27
 22. 21. maj 2010 kl. 05:48
 23. 8. juni 2010 kl. 08:12
 24. 14. marts 2013 kl. 06:54
 25. 17. marts 2013 kl. 05:14
 26. 17. marts 2013 kl. 06:04
 27. 22. marts 2013 kl. 06:22
 28. 23. marts 2013 kl. 09:12
 29. 25. marts 2013 kl. 10:42
 30. 26. maj 2013 kl. 04:48
 31. 28. juni 2013 kl. 10:47
 32. 30. juli 2013 kl. 09:27
 33. 28. august 2013 kl. 09:08
 34. 3. september 2013 kl. 12:07
 35. 7. september 2013 kl. 10:00
 36. 9. september 2013 kl. 06:11
 37. 12. september 2013 kl. 09:00
 38. 20. oktober 2013 kl. 06:48
 39. 25. oktober 2013 kl. 05:41
 40. 3. november 2013 kl. 09:06
 41. 16. december 2013 kl. 11:53
 42. 13. december 2015 kl. 07:06
Der er lukket for kommentarer.
%d bloggers like this: