Arkiv

Posts Tagged ‘1974’

Ingen statstilskud til ølbrygning, men gerne til studie af gæring!

28. december 2008 Skriv en kommentar

Ingen statstilskud til ølbrygning, men gerne til studie af gæring!


Der kan stadig opnås statstilskud til studiekredse i øl- og vinbrygning.


Betingelserne er blot, at undervisningen betegnes som et studie i gæringsprocesser og at kurset ikke strækker sig over mere end 20 timer.


Det fremgår af et brev fra undervisningsministeriet (Undervisningsminister: Tove Nielsen, V, red.) til Århus amtsråd. Amtsrådet havde nægtet at give tilskud til elever på Marselisborg Gymnasium med henvisning til, at vin- og ølbrygning måtte henregnes til de mere hobbyprægede områder. Det mener undervisningsministeriet også, men har så omgående opfundet gæringsproces-studiet. For af med fritidsundervisningspengene det vil man!

Fremskridtspartiet

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20 / 3. december 1974 / 2. årgang


Den jyske Opera klarer sig flot i konkurrencen med sin kongelige kollega

9. december 2008 17 kommentarer

Den jyske Opera klarer sig flot i konkurrencen med sin kongelige kollega


Men kun når det gælder tilgramsning af tilskud fra offentlige midler.


Den jyske Opera i Århus ligger i en skarp og vedvarende hård kappestrid med Den kongelige Opera på Kgs. Nytorv. Kappestriden gælder ikke kunstneriske udfoldelser eller deraf mere eller mindre seværdige resultater. Nej, konkurrencen står om, hvilke af de to operaforetagender, der kan forbruge det største skatteyderbetalte tilskud pr. “solgt” billet.


Den jyske Opera klarer sig flot i denne noget ejendommelige form for sangerdyst. Mens man ved et besøg til opera i Det kongelige Teater “kun” får et skatteyderbetalt tilskud på 243 kroner pr. billet, jongleres der med helt andre tal i den jyske hovedstad. Her er man nu oppe på et beløb, der stærkt nærmer sig 325 kroner i tilskud til hver billet.


Som det fremgår af vedstående statistiske oversigt, er Den jyske Opera nu nede på et årligt opførselsantal på 22, fordelt på seks produktioner. Men ikke engang til disse få forestillinger kan der præsteres en antagelig belægningsprocent. Til gengæld er der ingen smalle steder, når det gælder om at tilgramse sig offentlige midler.

1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73
Antal operaer og balletter 2 2 2 3 5 7 10 6
Antal forestillinger 20 20 20 28 48 66 84 22
Antal besøgende 9.503 11.252 13.907 6.592 11.499 20.542 10.329 4.050
Indtægt v/ billetsalg (ekskl. billetafgift)I 1.000 kr. 130 168 197 98 169 218 223 59

Tabel 183: Den Jyske Opera 1965/66-1972/73

2-3 millioner i tilskud

Ifølge oplysninger, der er kommet Fremskridt i hænde, fremgår det, at det helt overflødige sangeriforetagende i indeværende sæson modtager mellem to og tre millioner kroner af tvangsudskrevne skatteydermidler. Heraf må alene de århusianske skatteborgere bløde 400.000 kroner (næste år bliver det 450.000 kr.), staten bidrager med små to millioner, mens resten hentes i lommerne hos skatteyderne i Nordjyllands, Sønderjyllands og Århus amter. Operaen selv formår kun at indspille 59.000 kroner i billetindtægt. Større er interessen hos publikum altså ikke for dette håbløse prestigeforetagende.


At det ud af de mange tilskudspenge kun kan blive til sølle 22 opførelser, forstår man måske bedre når det oplyses, at foruden et større kontorhold og teknisk personale, skal der også være midler til ikke mindre end to betragtelige direktørgager. Foruden den kunstneriske leder, den italienske dirigent Franscesco Cristofoli, har operaen nemlig også – for at få de seks forestillinger klar til scenen – en administrerende direktør, den tidligere regissør og teatersekretær Otto Hallstrøm.


Go´ daw do!


H-gal

Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 20  / 2. årgang / 3. december 1974

Vi yder u-lande store rentefrie lån, men stifter selv milliard-gæld

17. november 2008 33 kommentarer

Vi yder ulandene store rentefrie lån, men stifter selv milliardgæld

Den seneste redegørelse fra Danida - udenrigsministeriets afdeling for samarbejde med ulandene – viser, at Danmark samtidig med at optage nye milliardlån til normal forrentning i udlandet yder ulandene rentefrie lån, der først skal tilbagebetales om 18-35 år efter at have været afdragsfrie i de første 7-10 år.


Ifølge Danida-oversigten er der i løbet af marts indgået fem nye aftaler om danske lån af ovennævnte slags til et samlet beløb på 125 millioner danske kroner.


Et statslån på 25 millioner kroner går til Sudan, det er landets andet store lån i Danmark. Bangladesh er sikret 35 millioner kroner, den afrikanske stat Niger (der netop har været skueplads for et blodigt statskup) skal have 15 millioner danske skattekroner og Dahomey 20 millioner kroner. Det største beløb, 30 millioner kroner, går til Filippinerne.


Også store beløb til UNICEF

I løbet af marts måned har de danske skatteborgere ligeledes finansieret et UNICEF projekt på 7,5 millioner kroner i Sydvietnam, givet 11,7 millioner kroner til Indien og 1,8 millioner kroner til et hjælpeprogram i Etiopien.


Danida undlader fornuftigvis i sin beretning at meddele, hvor store beløb den danske regering (Venstre, red.) i samme periode og til normal forretning, har måtte gældsætte Danmark for i udlandet for sådan – på skatteydernes vegne - at kunne spille den rare, rige onkel…


Pedant


Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 9  / 2. årgang / 7. maj 1974

Tjener ikke almenvellet

10. november 2008 1 comment

Tjener ikke almenvellet


Opkøb af mere eller mindre uforståelig kunst for tvangsudskrevne skatteydermidler er særdeles uhensigtsmæssigt. Det er en form for tilskud til overklassen, der ikke tjener almenvellet, og derfor må det stoppes.


Ovenstående er essensen af de bemærkninger, med hvilke Z-gruppen har stillet forslag til lov om ophævelse af Statens Kunstfond.

T. Zinglersen


Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 19. november 1974 / 2. årgang

Stop for filmstøtten

9. november 2008 1 comment

Stop for filmstøtten


Med det sunde formål, at bringe statens og dermed skatteydernes - støtte til filmproduktion og -distribution og biografer til ophør, har medlemmer af Fremskridtspartiets folketingsgruppe (Svend Andersen, Jørgen Holten, Børge E. Pedersen og Kristen Poulsgaard) netop fremsat forslag til ophævelse af loven om film og biografer.


Det er efter denne lov, der ydes store skatteyderfinansierede beløb til en mindre (ofte venstreorienteret) klike omkring filmskolen og filmfonden.


I bemærkningerne til lovforslaget peger forslagsstillerne da også på, at den udbetalte støtte i meget vidt omfang kun kommer en meget begrænset del af befolkningen til gode. Det kan derfor ikke accepteres, at skatteborgerne fortsat skal bidrage til denne begrænsede gruppes hobbybetonede (eller politisk propagandebetonede) fornøjelser.

T. Zinglersen


Må citeres med fuld kildeangivelse:

Fremskridt nr. 19 / 2. årgang / 19. november 1974

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: